archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kestävä ruoka läpinäkyväksi

Mikä on ruisleivän hiilijalanjälki? ProAgrian Biocode-konseptin avulla maatalous- ja elintarviketuottajat sekä kauppiaat pystyvät mittaamaan elintarviketuotteen elinkaaren ympäristövaikutukset. Ratkaisu mahdollistaa ruokatuotannon kehittämisen ympäristöystävällisemmäksi.

Julkaistu

Ongelma

Suomessa on n. 2900 elintarvikkeita jalostavaa yritystä, joista vain suurimmat ovat laskeneet tuotteidensa hiilijalanjäljen. Kun tuotteen elinkaaren ympäristövaikutukset tiedetään, niitä voidaan vähentää tehokkaammin tuotannossa. Kotimaiselta elintarviketeollisuudelta ja kaupan toimialalta puuttuu helppo, uskottava ja vertailukelpoinen tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksia mittaava työkalu. Alkutuotannosta puuttuu puolestaan työkalu, joka mittaa tuotannon ympäristövaikutuksia.

Ratkaisu

ProAgrian Biocode-konseptin ideana on kerätä ja analysoida maatalouden tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tuotekohtaisen datan avulla pystytään laskemaan tuotteen hiilijalanjälki (CO2-ekvivalentti) sekä rehevöittävä vaikutus (PO4-ekvivalentti). Laskenta voidaan laajentaa koskemaan myös tuotteen ravinnejalanjälkeä. Saatuja tuloksia pystytään hyödyntämään elintarvikeketjun eri osien ympäristövaikutusten selvittämisessä. Konsepti lisää elintarvikkeiden ympäristövaikutusten läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa elintarviketuotteiden ekotehokkuuden lisäämisen.

Ratkaisun esittäjä: Pentti Meriläinen, pentti.merilainen@proagria.fi

Mistä on kyse?