Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Kierrätyslannoite­valmisteiden laatujärjestelmä edistää kierrätysravinteiden käyttöä

Biolaitosyhdistys, Suomen Vesilaitosyhdistys ja Suomen Biokaasuyhdistys kehittävät laatujärjestelmän, joka auttaa ruoantuottajia siirtymään keinotekoisten lannoitteiden käytöstä ravinteiden luonnollisen kierrätyksen tukemiseen.

Julkaistu

Haaste

Ruoantuotanto tukeutuu tällä hetkellä keinotekoisiin lannoitteisiin, joita tuotetaan louhimalla rajallisia fosforivarantoja tai tuottamalla typpeä energiaintensiivisin menetelmin. Kemiallisten lannoitteiden käyttö tuottaa myös negatiivisia ympäristövaikutuksia, kuten vesistöjen rehevöityminen. Lannoitus ja maanparannus ovat kuitenkin välttämättömiä kasvien kasvulle, minkä takia on löydettävä uusia kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kasvun takaamiseksi. Kierrätyslannoitevalmisteita on jo markkinoilla, mutta tuotteiden menekkiä ja tunnettavuutta ovat rajoittaneet käyttöturvallisuuteen liittyvät haasteet.

Ratkaisu

Biolaitosyhdistyksen, Suomen Vesilaitosyhdistyksen ja Suomen Biokaasuyhdistyksen vuonna 2018 käynnistämän LARA-laatulannoitehankkeen tavoitteena on luoda laatujärjestelmä ja laatumerkki lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasu- ja kompostilaitoksissa tai muissa vastaavissa käsittelylaitoksissa. Kehitettävä laatujärjestelmä lisää kierrätysravinteiden käyttöä hyödyntäen muiden alojen jätevirtoja ja ehkäisee vesistöjen rehevöitymistä. Ensimmäiset laatujärjestelmän mukaiset tuotteet on tarkoitus saada markkinoille vuoden 2020 alkupuolella

Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä vähentää paitsi keinotekoisten lannoitteiden käyttöä ja edistää siten ravinteiden kierrätystä myös hyödyntää muiden alojen jätevirtoja. Lisäksi kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä voidaan parantaa maan biologista aktiivisuutta ja humuspitoisuuden kasvua, mikä vähentää myös eroosioherkkyyttä.

Mistä on kyse?