Esimerkit
Arvioitu lukuaika 1 min

Kiertotalouden kehitys- ja investointiavustus vahvistaa kestävää kasvua

Hallitus kannustaa yrityksiä uudistumaan ja kokeilemaan kiertotalouden liiketoimintamalleja kehitys- ja investointiavustuksella.

Julkaistu

Haaste

Kiertotalouden mukaiseen liiketoimintamalliin siirtyminen vaatii yrityksiltä suuria panostuksia. Siirtyminen arvoketjuista arvokiertoihin vaatii myös nykyistä laaja-alaisempaa yhteistyötä yritysten välillä ja ylitse eri toimialojen.

Ratkaisu

Hallitus myönsi kiertotalouden investointeihin kaksi miljoonaa euroa vuodelle 2019. Investointiavustusten tarkoituksena on vahvistaa yritysten välisiä kiertotalouden yhteistyöhankkeita, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua osana uutta innovaatiotukipakettia.

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien kiertotalouden investointiavustusten avulla kannustetaan yrityksiä ja toimijoita aloittamaan kiertotaloutta edistävän investoinnin suunnittelun tai käynnistämään itse toimintaa investoinneilla.  Samoin niiden toivotaan kannustavan yhteistyökumppaneiden hakemiseen eri sektoreilta ja erilaisista toimintaympäristöistä, jotta kiertotalouden materiaalivirrat ja asiakastarpeet saadaan kohtaamaan.

Erityisesti avustuksella halutaan edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja ajankohtaisiin haasteisiin tarttumista, kuten muovien ja muiden materiaalien tehokasta ja kiertotalouden mukaista käyttöä.

Mistä on kyse?