Esimerkit
Arvioitu lukuaika 1 min

Kiertotalouskriteerit käyttöön rakennusalalla

Rakennusalan toimijat kehittivät itselleen Green Building Council Finland ry;n, Ympäristöministeriön ja Sitran tukemana kiertotalouskriteerit, jotka vastaavat maailman kaupungistumisen tuomiin ympäristöhaasteisiin.

Julkaistu

Haaste

Kaupungistumisen megatrendi haastaa rakennusalan toimimaan entistä kestävämmin tulevaisuudessa. Rakennettu ympäristö tällä hetkellä kuluttaa ison osan yhteiskuntamme resursseista. Kiinteistöjen ylläpito vaatii paljon energiaa, ja rakentamiseen kuluu huima määrä materiaaleja. 10-15 % rakennusmateriaaleista päätyy jätteeksi rakennusaikana. Alueet on suunniteltava sellaisiksi, että niissä voi elää kestävää elämää.

Ratkaisu

Kiertotalouden ratkaisut on otettava käyttöön niin alueiden kuin rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennetun ympäristön kiertotalous ei toteudu ilman materiaalien kiertotaloutta: neitseellisten raaka-aineiden tarve on minimoitava, materiaalien ja tuotteiden elinkaaresta on tehtävä mahdollisimman pitkä ja tuotteet on suunniteltava korjattaviksi ja uudelleenkäytettäviksi.

Green Building Council Finland ry, ympäristöministeriö ja Sitra tukivat rakennusalan toimijoita kehittämään kiinteistö- ja rakennusalalle kiertotalouskriteerit, joiden käyttöönottoa he vievät eteenpäin rakennusalalla.

Mistä on kyse?