archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kokonaisratkaisu maaseudun ravinne- ja energiaomavaraisuuteen

Metener on esikuvana uudistuville maatiloille kiertotalousratkaisuillaan. Metenerillä on pitkä omakohtainen kokemus biokaasun valmistuksesta, hyötykäytöstä ja ravinteiden kierrätyksestä. Yritys tarjoaa markkinoilla kokonaisvaltaisia ratkaisuja pelto- sekä muun biomassan hyödyntämiseen biokaasuksi ja lannoitteeksi.

Julkaistu

Ongelma

Maatiloilla, yhdyskunnissa ja teollisuudessa syntyy paljon eloperäisiä jätteitä, joita ei enää saa viedä kaatopaikoille. Maatalousmaata on paljolti vajaakäytöllä ja esimerkiksi nurmea viljellään viljatiloilla osana normaalia viljelykiertoa, vaikka sadolla ei ole arvoa. Näiden maatalousmassojen energiapotentiaali on suuri ja niitä voisi hyödyntää ilman, että ruoantuotanto vaarantuu.

Ratkaisu: Kokonaisratkaisu maaseudun ravinne- ja energiaomavaraisuuteen

Metener tarjoaa teknologiaa biomassan ja eloperäisen jätteen hyötykäyttöön: Yrityksen ratkaisujen avulla biomassasta voidaan tuottaa biokaasua, siitä jalostettua valmista liikennekaasua sekä lannoitteita. Biokaasun tuotanto tapahtuu patentoidussa kuivareaktorissa, jossa nurmi mädätetään 2-4 kk aikana. Prosessissa syntyy myös kierrätyslannoitetta. Lietereaktorissa voidaan käsitellä lietteitä, biojätettä ja elintarviketeollisuuden sivutuotteita.

Ansaintamalli ja hyödyt Metenerille

Asiakkaille myydään kokonainen laitos, johon voi tarpeen mukaan ostaa myös lisäosia, kuten biokaasun puhdistimen ja patentoidun paineistuslaitteen. Rakennusprojekti suunnittelusta käyttöönottoon kestää kuudesta yhdeksään kuukautta, jonka aikana asiakas ja asiakkaan tarpeet opitaan tuntemaan hyvin. Metener huolehtii laitoksen käyttöönotosta ja ylösajosta, jonka jälkeen operointivastuu voi siirtyä vähitellen asiakkaalle. Yritys tarjoaa myös laitoksen prosessivalvontaa ja etäohjausta sekä käyttötukea ja huoltopalvelua.

Hyödyt asiakkaalle

Kokonaisratkaisuja ostavat asiakkaat ovat energiayhtiöitä, jäteyhtiöitä tai maatilojen yhteenliittymiä. Heille Metenerin ratkaisu on kustannustehokas ja helppo tapa tuottaa vihreää energiaa, hyödyntää jätettä ja keino luoda uutta liiketoimintaa. Lopputuotteita eli biokaasua ja lannoitteita käyttävät pääasiassa kuluttajat, maanviljelijät ja kuljetusyrittäjät, jotka pystyvät valinnallaan vähentämään päästöjä ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä – tätä voi myös hyödyntää markkinoinnissa. Jalostamatonta biokaasua voidaan käyttää sähkön ja lämmön tuotantoon.

Mistä on kyse?