Kokeilu
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitra Lab: Korson Kyläneuvosto

Sitra Labin Korson Kyläneuvoston kokeilussa kehitettin paikallista, digitaalista demokratiamallia sekä toimintakulttuuria.

Julkaistu

Haaste

Korson Kyläneuvosto kehittää digitaalista mallia aluedemokratiaan. Korson Kyläneuvosto koostui alun perin verkkosivustosta ja pienestä verkkotoimituksesta, johon jokainen Korsossa toimiva poliittinen puolue valitsi yhden edustajan.

Verkkosivuston ideana oli pitää yhteyttä kuntavaaliehdokkaiden, valittujen edustajien ja korsolaisten äänestäjien välillä myös vaalien jälkeen.

Korsoa kehittämään tarvitaan kuitenkin yhä laajempi joukko korsolaisia. Poliittisten toimijoiden lisäksi mukaan Kyläneuvoston jäseniksi ovat tervetulleita kaikki 15 vuotta täyttäneet korsolaiset, Korsoa kehittävät seurat, yhdistykset ja muut aktiiviset toimijat sekä Vantaan kaupungin viranhaltijat. He kaikki edistävät yhteisten asioiden hoitoa, eivät ainoastaan poliitikot.

Tavoitteet

Kokeilun tavoitteena oli luoda hyvinvoiva yhteisö koko Korsoon.

Kokeilussa etsittiin näkemystä siitä, ketkä edistävät Korson asiaa ja miten eri toimijat voivat pitää yhteyttä sekä viestiä keskenään. Kokeilussa haluttiin muuttaa ajattelumallia, jossa vastuu alueellisesta hyvinvoinnista kuuluu poliitikoille. Hyvinvoinnin eteen työskentelee jo nyt joukko järjestöjä, urheiluseuroja, yhdistyksiä, viranhaltijoita ja paikallisia yrityksiä.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Näkymä Korson tekijöistä haluttiin myös visualisoida. Näin tuotiin näkyväksi korsolaisten toimijoiden verkostot avainhenkilöineen ja yhteystietoineen. Visualisoinnin lopputulokseen vaikutti myös alueella tehty yhteisökysely.

Kokeilussa haluttiin myös järjestää paikallisia yhteisöllisiä tapahtumia yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Mitä kokeiltiin?

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kokeilussa oli kolme päävaihetta:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa Kyläneuvostolle valittiin rakenne ja henkilöstö.
  2. Toisessa vaiheessa aloitettiin työ digitaalisen vaikuttamisen vastuualueilla.
  3. Kolmannessa vaiheessa vaikuttamistyö oli käynnissä. Tavoitteena oli mallintaa, miten digitaalinen aluedemokratiamalli voisi toimia.

Kokeilun aikana järjestettiin kolme yhteisöfoorumia. Ensimmäisenä järjestettiin Korson keskustan kehittämiseen keskittynyt Korson asukasfoorumi. Tätä seurasi yritysten tulevaisuuden toimintaedellytyksiä käsittelevä Korson yritysfoorumi, joka järjestettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin Business Vantaan kanssa. Kolmas foorumi oli Korson vaalipaneeli, joka oli avoin kaikille korsolaisille.

Korson Kyläpäivän ohella yhdessä verkoston kanssa toteutettu Korson Joulupolku oli osoitus korsolaisten toimijoiden yhteisestä työstä korsolaisten hyväksi. 
 
Kyläneuvostolle lähetettyjen aloitteiden ja ideoiden toteuttaminen helpottui, sillä korsolaisten toimijoiden verkostosta tehty visuaalinen kuvaus auttoi siinä, että aloitteet voitiin välittömästi lähettää asioista vastaaville Vantaan kaupungin toimielimille tai viranhaltijoille. Kevään 2023 aikana tehtiin yhteensä 14 aloitetta.  

Yhteisökyselyn perusteella Korson Kyläneuvoston tiedotus- ja aloiteprosessit kaipaavat kuitenkin kehittämistä. Monet eivät ole kuulleet Kyläneuvostosta – ja tiedottamista toivotaan lisää.

Ketkä olivat mukana?

Kokeilutiimissä oli korsolaisten poliittisten puolueiden edustajat, Korson Kyläneuvoston verkkotoimitus sekä kaikki kyläneuvoston 170 jäsentä. Muutosverkoston toimijoina olivat mukana yhteistyössä korsolaiset järjestöt, seurat ja yhdistykset sekä Vantaan kaupungin Korson hyväksi työtä tekevät virkamiehet.

Ensimmäisillä yhteisökahveilla mukana olivat mm. SPR Korso, Korson Eläkkeensaajat, Korson Martat, Korson Leijonat, Korson seurakunta, Korson Kyläneuvosto ja Korso-seura. Kevään toiset yhteisökahvit järjestettiin kaupungin asukaspalvelujen kehittämistiimin kanssa.  Korson Kyläneuvosto osallistui aktiivisesti Korson yhteisökahvien tapaamisiin.

Opit

Useimmat alueellisen verkoston toimijoista näyttävät aidosti haluavan rakentaa yhdessä parempaa tulevaisuutta alueelleen. Toimijat saadaan yhteisten tapahtumien valmisteluihin mukaan, mutta monensuuntainen verkostoviestintä odottaa vielä pääosin kehittämistään.

Silti alueellista yhteistä viestintää kaivataan. Viestintä auttaa välttämään päällekkäisyyksiä ja toisaalta organisoimaan tapahtumia yhteistyössä. Digitaalisuus voi olla yksi osa ratkaisua. Tarvitaan alueellinen alusta, jonne kaikki toimijat voivat tuottaa sisältöä sekä tietoa omista tapahtumistaan.

Digitaalisen alueellisen verkostodemokratiamallin rakentuminen edellyttää vahvaa koordinaatiota. Koordinaatiossa täytyy olla vahva toimintarakenne sekä riittävät resurssit alueelliseen ja verkostomaiseen digitaaliseen viestintään sekä tapahtumien organisointiin. Myös paikallisten poliittisten puolueiden halu sitoutua ja lähettää edustajansa Kyläneuvoston toimintaa koordinoivaan verkkotoimitukseen on välttämätöntä.

Mistä on kyse?