archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lähialueen raaka-aineilla kasvatettu kala Itämeren ravinnekuorman vähentämiseen

Kalankasvatuksesta aiheutuu ravinnepäästöjä, mutta oikeilla ratkaisuilla päästöjä voidaan myös merkittävästi vähentää. Raisioaqua kalankasvatusrehu valmistetaan lähialueen kalasta, jota käyttämällä vähennetään myös Itämereen päätyvää ravinnekuormaa.

Julkaistu

Ongelma

Valtaosa maailman kalakannoista on ylikalastettu. Kalaruoan kysyntä kuitenkin kasvaa ja arvioiden mukaan kysyntään vastataan tulevaisuudessa yhä suuremmissa määrin kasvatetulla kalalla. Jo yli puolet maailmalla syödystä kalasta on kasvatettua.

Kalankasvatuksesta syntyvät ravinnepäästöt aiheuttavat erityisesti paikallisia ympäristövaikutuksia. Kasvatuskirjolohen luontaista ravintoa on kala. Maailmalla kalajauhoon käytettävät kalat ovat kuitenkin usein uhanalaisia. Kun kalankasvatuksessa käytetään Itämeren alueen ulkopuolisista kaloista tehtyä jauhoa, myös Itämeren ravinnekuormitus lisääntyy.

Ratkaisu: Lähialueen raaka-aineilla kasvatettu kala Itämeren ravinnekuorman vähentämiseen

Raisioaqua kehittämä menetelmä auttaa kalankasvattajia poistamaan Itämeren fosforikuormaa enemmän kuin sitä kasvatuksesta syntyy. Valmistamalla kalajauhoa kotimaisesta silakasta ja kilohailista, voidaan niiden syömään planktoniin sitoutunutta fosforia poistaa merestä. Kalajauhoa käytetään Raisioaqua paikallisista raaka-aineista valmistamassa Baltic Blend -Itämerirehussa. Kun ruokakala siirtyy myyntiin, sen mukana poistuu fosforia ja typpeä merestä. Raision ruokakalabrändi on Itämerirehulla ruokittu, myös Sydänmerkin ansainnut, Benella Kirjolohi. Kuluttajabrändi tukee ympäristöystävällisten toimintatapojen vakiintumista käytännöksi.

Ansaintamalli ja hyödyt Raisioaqualle

Yrityksen tulot muodostuvat kalankasvatusrehun myynnistä. Raisioaqua tekee tiivistä yhteistyötä kalankasvattajien kanssa ruokinnan suunnittelun tiimoilta, minkä lisäksi Raisio hoitaa Baltic Blend -rehun ja Benella-brändin markkinointia. Kokonaisvaltaisen palvelun avulla yhteistyö on tiivistä ja kalankasvattajat sitoutuvat yritykseen – Baltic Blend -rehujen käyttöön ja Benella-brändiin.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Kalankasvattajat tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan. Baltic Blendin avulla kalankasvatuksen määrää voidaan mahdollisesti lisätä, koska kasvatus jopa vähentää vesistön ravinnekuormaa. Vuosina 2017 ja 2018 Baltic Blend -rehujen mukana poistettiin Itämerestä fosforia enemmän kuin koko kotimainen kalankasvatus sitä sinne tuotti. Raisioaqualta saadun markkinointituen ja kuluttajien tietoisuuden kasvun ansiosta kotimaisen kalan maine, kysyntä ja näkyvyys kasvaa.

Mistä on kyse?