Julkaistu 18.05.2017

Lähialueen raaka-aineilla kasvatettu kala Itämeren ravinnekuorman vähentämiseen

Kalankasvatuksesta aiheutuu ravinnepäästöjä, mutta oikeilla ratkaisuilla päästöjä voidaan myös merkittävästi vähentää. Raisioagron kalankasvatusrehu valmistetaan lähialueen kalasta, jota käyttämällä vähennetään myös Itämereen päätyvää ravinnekuormaa.

Ongelma

Osa maailman kalakannoista on ylikalastettu.  Kalaruoan kysyntä kuitenkin kasvaa, johon arvioiden mukaan tulevaisuudessa vastataan kasvatetulla kalalla. Jo yli puolet maailmalla syödystä kalasta on kasvatettua.

Kalankasvatuksesta syntyvät ravinnepäästöt aiheuttavat erityisesti paikallisia ympäristövaikutuksia. Kasvatuskirjolohen luontaista ravintoa on kala. Maailmalla kalajauhoon käytettävät kalat ovat kuitenkin usein uhanalaisia. Kun kalankasvatuksessa käytetään Itämeren alueen ulkopuolisista kaloista tehtyä jauhoa, myös Itämeren ravinnekuormitus lisääntyy.

Ratkaisu: Lähialueen raaka-aineilla kasvatettu kala Itämeren ravinnekuorman vähentämiseen

Raisioagron kehittämä menetelmä auttaa kalankasvattajia poistamaan Itämeren fosforikuormaa enemmän kuin sitä kasvatuksesta syntyy. Valmistamalla kalajauhoa kotimaisesta silakasta ja kilohailista, voidaan niiden syömään planktoniin sitoutunutta fosforia poistaa merestä. Kalajauhoa käytetään Raisioagron paikallisista raaka-aineista valmistamassa Baltic Blend -Itämerirehussa. Kun ruokakala siirtyy myyntiin, sen mukana poistuu fosforia ja typpeä merestä. Raision ruokakalabrändi on Itämerirehulla ruokittu, myös Sydänmerkin ansainnut, Benella Kirjolohi. Kuluttajabrändi tukee ympäristöystävällisten toimintatapojen vakiintumista käytännöksi.

Ansaintamalli ja hyödyt Raisioagrolle

Yrityksen tulot muodostuvat maatalous- ja kalankasvatusrehun myynnistä. Raisioagro tekee tiivistä yhteistyötä kalankasvattajien kanssa ruokinnan suunnittelun tiimoilta, minkä lisäksi Raisio hoitaa Baltic Blend -rehun ja Benella-brändin markkinointia. Kokonaisvaltaisen palvelun avulla yhteistyö on tiivistä ja kalankasvattajat sitoutuvat yritykseen – Baltic Blend -rehujen käyttöön ja Benella-brändiin.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Kalankasvattajat tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan. Baltic Blendin avulla kalankasvatuksen määrää voidaan mahdollisesti lisätä, koska kasvatus jopa vähentää vesistön ravinnekuormaa. Raisioagrolta saadun markkinointituen ja kuluttajien tietoisuuden kasvun ansiosta kotimaisen kalan maine, kysyntä ja näkyvyys kasvaa.

Faktat

Raisioagro pähkinänkuoressa

Päätoimiala: Teollisuus/elintarvikkeiden valmistus/eläinruokien valmistus

Perustamisvuosi: 1948

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: Benella lanseerattiin vuonna 2015, Baltic Blend 2016. 

Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta: Raisioaquan (Raisioagron kalankasvatusrehu-liiketoiminta) osuus Raisioagron liikevoitosta 20 % 

Henkilöstön koko: 10-250

Kotipaikka: Raisio

Verkkosivu: http://www.benellakala.fi/

Mistä on kyse?