archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lietelannasta lannoitetta ja maanparannusainetta

Pekka Reuhkalan esittämässä ratkaisussa lietelanta muutetaan lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi EM-bakteeriviljelmän avulla.

Julkaistu

Ongelma

Lietelannan käyttöä lannoitteena ja maanparannusaineena pitäisi tehostaa ja helpottaa, jotta arvokkaat ravinteet saadaan hyödynnettyä. Näin ravinteet kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Ratkaisu

Suomalainen Faintend on tuonut Japanissa kehitetyn EM-bakteeriviljelmän Suomen markkinoille. EM-bakteeriviljelmä muuttaa lannat ja biomassat tehokkaasta ja nopeasti lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Lisäksi bakteeriviljelmän lisääminen lietelantaan parantaa navettailman laatua, poistaa kompostoituvat tukkeumat, pitää eläinten sorkat hyvässä kunnossa ja vähentää kärpästen määrää. Viljelmä voidaan lisätä suoraan lietelantaan, navetan lattioille parantamaan hygieniaa tai sorkkakylpyaltaan kautta eläimille biologiseksi ja myrkyttömäksi sorkanhoidoksi.

Ratkaisun esittäjä: Pekka Reuhkala, pekka@reuhkala.fi

Mistä on kyse?