Esimerkit
Arvioitu lukuaika 1 min

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma vauhdittaa kestävää liikkumista

Ilmastonmuutoksen hillintä tuo liikennealalle uusia kasvumahdollisuuksia, joita tuetaan nyt kansallisen kasvuohjelman avulla.

Julkaistu

Haaste

Digitalisaatio, palveluiden nousu, kasvava liikenne ja ilmastonmuutos haastavat liikennealaa. Samalla ne tarjoavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologisessa kehityksessä mukana pysyminen ja kestävien, uudenlaisten liiketoimintamallien käyttöönotto vaativat uudenlaista yhteistyötä eri alojen kesken.

Ratkaisu

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa liikennealan kasvuohjelmassa ilmastonmuutoksen hillintä on tunnistettu keskeiseksi ajuriksi, joka luo suuret kasvumarkkinat päästöjä vähentäville ratkaisuille ja palveluille. Esimerkiksi ajoneuvojen omistamisesta kestäviin liikkumisen palveluihin (Mobility as a Service, MaaS) siirtyminen ja liikenteen automatisoituminen edistävät myös kiertotaloutta.

Kasvuohjelman toimenpiteet liittyvät mahdollistavaan lainsäädäntöön, ennakoivaan tutkimustoimintaan, innovatiivisten yritysten osaamiseen ja ekosysteemeihin, kaupunkien markkinakokeiluihin ja pilotteihin, julkisiin hankintoihin, tiedon hyödyntämiseen sekä rahoitukseen. Kasvuohjelma toteutetaan vuosien 2018-2022 aikana monien organisaatioiden yhteistyönä. Ohjelmaan kuuluvat TEM, LVM, ITS Finland ry, YM, MMM, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Business Finland, Sitra, Smart & Clean -säätiö, VTT ja Hämeen liitto.

Mistä on kyse?