Kokeilu
Arvioitu lukuaika 1 min

Luonnonmukainen ja osallistava kaupunkisuunnittelu

Tampereen Niemenrannan alueen kaupunkisuunnittelussa kehitettiin toimintamalli, jossa luonto- ja virkistysarvot sekä asukkaiden näkemykset yhdistyvät osaksi kaupunkisuunnittelua.

Julkaistu

Ongelma

Nykyisellään luonnon monimuotoisuutta, olemassa olevia luonto- ja virkistysarvoja sekä ihmisten toiveita kaupunki- ja asuinalueen viihtyisyydestä ei huomioida tarpeeksi kaupunkisuunnittelun prosesseissa. Jos tavoitteena on alueen oman identiteetin ja luonnon monimuotoisuuden huomioiva asuinalue, nämä seikat tulisi huomioida paremmin.

Ratkaisu

Ecotricityn kehittämässä vuorovaikutteisessa mallissa asukkaiden, asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien näkemykset sekä luonnon monimuotoisuus huomioidaan alusta alkaen. Rakennettavalla alueella toteutettavat kokemuskävelyt ja visualisoinnit laajentavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa alueen suunnitteluun. Alueen historia ja identiteetti sekä materiaalien ja maalajien paikallinen uusiokäyttö luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ovat keskeinen osa suunnitteluprosessia.

 

 

 

Mistä on kyse?