Arvioitu lukuaika 1 min

Luonnonmukainen ja osallistava kaupunkisuunnittelu

Tampereen Niemenrannan alueen kaupunkisuunnittelussa kehitettiin toimintamalli, jossa luonto- ja virkistysarvot sekä asukkaiden näkemykset yhdistyvät osaksi kaupunkisuunnittelua.

Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu

Ongelma

Nykyisellään luonnon monimuotoisuutta, olemassa olevia luonto- ja virkistysarvoja sekä ihmisten toiveita kaupunki- ja asuinalueen viihtyisyydestä ei huomioida tarpeeksi kaupunkisuunnittelun prosesseissa. Jos tavoitteena on alueen oman identiteetin ja luonnon monimuotoisuuden huomioiva asuinalue, nämä seikat tulisi huomioida paremmin.

Ratkaisu

Ecotricityn kehittämässä vuorovaikutteisessa mallissa asukkaiden, asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien näkemykset sekä luonnon monimuotoisuus huomioidaan alusta alkaen. Rakennettavalla alueella toteutettavat kokemuskävelyt ja visualisoinnit laajentavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa alueen suunnitteluun. Alueen historia ja identiteetti sekä materiaalien ja maalajien paikallinen uusiokäyttö luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ovat keskeinen osa suunnitteluprosessia.

suositukset & yhteystiedot

Ecotricity-tiimin suositukset:

Kaupunkien kasvaessa vakiintuneet suunnittelumenetelmät eivät välttämättä enää pysty vastaamaan virkistysalueisiin kohdistuviin paineisiin. Luonnonmukaisessa, osallistavassa ja kestävässä kaupunkisuunnittelussa asiantuntijalausuntojen rinnalle tuodaan ympäristöasiantuntijoita ja alueen käyttäjiä paikan päällä osallistavia menetelmiä. Näiden kautta suunnittelutyöhön saadaan mukaan erilaisia ääniä. Tuottamamme opas on suunniteltu tukemaan tulevaisuuskestävää kaupunkisuunnittelua.

Ecotricity-tiimi

Olli Vakkala, Ekokumppanit Oy (olli.vakkala(at)tampere.fi, 0407285677)
Marjaana Tuoriniemi, Tampereen kaupunki
Tomi Kumpulainen, Luonnontieteellinen museo, Vapriikki

Lue lisää: https://ekokumppanit.fi/sitra-lab/

 

 

 

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?