Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Luontohyvitys

Viheralueiden nakertaminen tiivistyvässä kaupungissa heikentää viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Luontohyvitys-tiimin kokeilussa haettiin keinoja välttää, lieventää ja hyvittää kaupungistumisen kielteisiä vaikutuksia.

Julkaistu

Ongelma

Kaupunkikehityshankkeet nakertavat kaupunkien yhteiskäytössä olevaa viherrakennetta hyvittämättä paikallisia menetyksiä haitankärsijöille. Nykyiset kaavoitus- ja lupaprosessit eivät riittävästi auta huomioimaan, miten luontoarvoja voisi säästää tai hyvittää eli kompensoida maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ratkaisu

Kokeilussa tarkastellaan, millaisin edellytyksin menetettäviä virkistys-, maisema- ja luontokokemusarvoja voitaisiin Turussa hyvittää asukkaille. Kaupungin arkiset viher- ja ulkoilualueet ovat tärkeitä turkulaisille ja kaavoituksesta vastaaville virkamiehille. Vaikka esimerkiksi siniviherkerroin auttaa maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa turvaamaan kaupunkien luontoarvoja, lieventämisportaikon systemaattinen kytkeminen osaksi kaavoitusta myös vähentäisi valituksia ja lisäisi hankkeiden hyväksyttävyyttä. Luontohyvitys-kokeilu julkaisee kesällä 2021 oppaan tavoista välttää, lieventää ja hyvittää kielteisiä luonto- ja virkistysvaikutuksia Turussa.

 

Mistä on kyse?