Arvioitu lukuaika 1 min

Luontohyvitys

Viheralueiden nakertaminen tiivistyvässä kaupungissa heikentää viihtyisyyttä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Luontohyvitys-tiimin kokeilussa haettiin keinoja välttää, lieventää ja hyvittää kaupungistumisen kielteisiä vaikutuksia.

Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu

Ongelma

Kaupunkikehityshankkeet nakertavat kaupunkien yhteiskäytössä olevaa viherrakennetta hyvittämättä paikallisia menetyksiä haitankärsijöille. Nykyiset kaavoitus- ja lupaprosessit eivät riittävästi auta huomioimaan, miten luontoarvoja voisi säästää tai hyvittää eli kompensoida maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ratkaisu

Kokeilussa tarkastellaan, millaisin edellytyksin menetettäviä virkistys-, maisema- ja luontokokemusarvoja voitaisiin Turussa hyvittää asukkaille. Kaupungin arkiset viher- ja ulkoilualueet ovat tärkeitä turkulaisille ja kaavoituksesta vastaaville virkamiehille. Vaikka esimerkiksi siniviherkerroin auttaa maankäytön suunnittelua ja päätöksentekoa turvaamaan kaupunkien luontoarvoja, lieventämisportaikon systemaattinen kytkeminen osaksi kaavoitusta myös vähentäisi valituksia ja lisäisi hankkeiden hyväksyttävyyttä. Luontohyvitys-kokeilu julkaisee kesällä 2021 oppaan tavoista välttää, lieventää ja hyvittää kielteisiä luonto- ja virkistysvaikutuksia Turussa.

suositukset & yhteystiedot

Luontohyvitys-tiimin suositukset:

Kaavoittajien olisi syytä varmistaa, että viherrakennetta heikentävän kaavoitushankkeen yhteydessä välttämisen, lieventämisen ja hyvittämisen vaihtoehdot nostetaan selkeäsanaiseen ja kokonaisvaltaiseen keskusteluun. Keskustelun perustaksi kaavoittajat ja päättäjät tarvitsevat ajantasaista tietoa viheralueiden käytöstä ja niiden luontoarvoista sekä välttämisen, lieventämisen ja hyvittämisen mahdollisuuksista osana vireille tulevia kaavaprosesseja. Säännöllinen ennakoiva keskustelu asukkaiden ja muiden osallisten kanssa tukee yhteisesti tärkeäksi koettua viherrakenteen turvaamista.

Luontohyvitys

Minna Pappila, Suomen ympäristökeskus (osoite 1.4.2021 alkaen minna.pappila(at)syke.fi)
Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
Miika Meretoja, Turun kaupunki
Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
Timo Vuorisalo, Turun yliopisto

 

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?