Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Materiaalien uudelleenkäyttöön liittyvät turvallisuusriskit hallintaan

TUKES ja SYKE aikovat lisätä viestinnän avulla ymmärrystä materiaalien uudelleenkäyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä.

Julkaistu

Haaste

Uusiomateriaaleihin ja niistä valmistettuihin tuotteisiin, kierrätettävien materiaalien keräykseen ja varastointiin sekä uusiin tuotantoprosesseihin liittyy uusia turvallisuusongelmia. Turvallisuuden ennakointiin liittyvää osaamista ja tietoa ei välttämättä osata hyödyntää kiertotalousyritysten suunnittelussa.

Turvallisuutta ja kemikaalien hallintaa kiertotaloudessa säännellään useilta eri näkökulmilta, muun muassa tuote-, kemikaali-, ympäristö-, työturvallisuus- ja jätelainsäädännöllä. Sääntely on vanhempaa kuin kiertotalousajattelu, mikä luo haasteita sääntelyn soveltamiselle ja kehittämiselle. Kiertotalouden toimijoille turvallisuusriskien eri sääntelyiden rajapintojen ymmärtäminen on haasteellista.

Ratkaisu

Suunnittelijoiden, laitostoimittajien, käyttöorganisaatioiden, rahoittajien ja turvallisuusviranomaisten tietoisuutta ja osaamista kiertotalouteen liittyvistä turvallisuusriskeistä ja niiden ennakoinnista on tärkeää lisätä, sillä ongelmien realisoituminen tulee kalliiksi kaikille osapuolille. Tähän voidaan vaikuttaa merkittävästi viestimällä ja käyttämällä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin ja yleensä tutkimuksen tuottamaa selvitystietoa.

Hyvä kemikaalien hallinta mahdollistaa kiertotalouden kasvun, sillä hyvälaatuiset materiaalikierrot ovat kustannustehokkaita ja haitattomia. Viestintää ja koulutusta liittyen haitallisten aineiden hallintaan ja turvallisuuteen on toteutettava erityisesti suunnittelijoille ja pk-sektorin yrityksille, kemikaalitiedon, kemikaalilainsäädännön ja työturvallisuuden näkökulmista.

Esimerkiksi TUKESin Kiertotalouden turvallisuusriskit II -viestintäprojektin tavoitteena on lisätä suunnittelijoiden, kiertotalouslaitosten ja niitä ostavien toimijoiden tietoisuutta turvallisuusriskeistä sekä vahvistaa ennakointikykyä. Myös Suomen ympäristökeskus SYKE tuottaa aiheeseen liittyvää tutkimustietoa.

Mistä on kyse?