Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Megatrendit 2023 -tutkain

Miten käynnissä olevat muutokset näkyvät jo nyt? Tämä työpohja ohjaa katsomaan megatrendien muovaamaa kokonaiskuvaa esimerkiksi oman toimialan näkökulmasta ja havainnoimaan muutoksia.

Kirjoittajat

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Megatrendit 2023 -tutkain on työpohja, joka tarjoaa kehikon tutkailla megatrendien muovaamaa kokonaiskuvaa ja tunnistaa konkreettisia, megatrendeihin liittyviä oman toimialan kannalta kiinnostavia ilmiöitä. Työpohjan avulla konkretisoituu se, mitä isot muutoksen kaaret tarkoittavat tässä hetkessä, miten ne näkyvät ja miten ne vaikuttavat meistä jokaiseen.

Työpohjaa voi hyödyntää kasvokkain tai virtuaalisesti.  

Tee näin

1. Näkökulma

Määrittäkää ensiksi näkökulma, josta lähestytte megatrendejä. Se voi olla esimerkiksi oma organisaatio tai yhteisö, maa, kunta tai toimiala.  

2. Havainnointi

Havainnoikaa kuhunkin megatrendiin liittyviä, valitsemanne näkökulman kannalta kiinnostavia jo nyt nähtävissä olevia muutoksia: esimerkiksi uutisia, tutkimustuloksia, innovaatioita, palveluita ja tuotteita, ilmiöitä tai vaikkapa somepäivityksiä. Merkitkää havaintonne työpohjaan kirjoittaen tai post it -lapuilla. Virtuaalisesti työskennellessä voitte myös tuoda työpohjaan linkkejä, jotka vievät alkuperäisiin lähteisiin.

Työstön voi jaksottaa myös niin, että teette havainnoinnin itsenäisesti ennakkoon ennen yhteistä keskustelua. Silloin kannattaa aloittaa työskentely katsomalla lyhyt johdantovideo megatrendeihin (alla).

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings
Megatrenit 2023 noin kahdessa minuutissa -video.

3. Keskustelu 

Keskustelkaa havainnoistanne. Mitkä muutokset ruokkivat toisiaan? Entä mitkä muutokset ovat keskenään ristiriitaisia? Pohtikaa myös, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia havaitsemanne muutokset tarkoittavat teille.

Materiaali

Mistä on kyse?