Arvioitu lukuaika 1 min

Metsät takaisin

Kuntalaisille haetaan uusia mahdollisuuksia kertoa näkemyksensä yhteisten metsien hoidosta kuntalaisaloitteen ja karttasovelluksen kautta.

Kuva: Minna Hemmilä ja Joni Mäkinen

Julkaistu

Ongelma

Metsät Takaisin! -ryhmä havaitsi, että Raaseporissa kuntalaiset eivät koe omistajuutta yhteisistä metsistä tai pysty riittävissä määrin nostamaan luonto- ja virkistysarvoja esille metsien käyttöön liittyvässä keskustelussa.

Ratkaisu

Metsät Takaisin! -kokeilussa ihmisiä kannustetaan nauttimaan luonnosta ja tunnistamaan sen henkilökohtainen merkitys. Kuntalaisille tarjotaan mobiilisovelluksella toimiva interaktiivinen karttapalvelu kanavaksi, jonka kautta kuntalaisten on mahdollista tuoda näkyväksi heille tärkeät paikat luonnossa. Maisemasi-kampanjan avulla lisätään tietoa luonnon monimuotoisista arvoista ja kestävästä metsänhoidosta sekä tarjotaan mahdollisuus tuoda oma ääni esille ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa myös kuntalaisaloitteen kautta.

suositukset & yhteystiedot

Metsät takaisin! -tiimin suositukset:

Toivomme Raaseporin kaupungin hyödyntävän kuntalaisten tuottamaa tietoa esimerkiksi ympäristönsuunnittelussa, kaupungin markkinoinnissa ja matkailussa. Karttasovellus voi lisätä vuorovaikutusta kuntalaisten ja kaupungin hallinnon välillä. Lisäksi toivomme Raaseporilta ennakkoluulotonta tutustumista metsien tuottamiin monenlaisiin arvoihin ja monimuotoiseen käyttöön.

Metsät Takaisin!

Emilia Horttanainen, SLL / vapaa toimija (emilia.horttanainen(at)gmail.com)
Solja Kvarnström, Raaseporin luonto ry
Olli Borg, Suomen ympäristösuunnittelu Oy

 

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?