Kokeilu
Arvioitu lukuaika 1 min

Näe lähiluonto uusin silmin

Lähiluonto tarjoaa kaupunkilaisille sekä viihtyvyyttä että terveyshyötyjä, mutta lähiluontoa ei aina osata arvostaa. Ulkosalla-tapahtumamalli helpottaa lähialueiden asukkaiden kutsumista ulkoilemaan ja lisää mahdollisuuksia tutustua lähiluontoon.

Julkaistu

Ongelma

Kaupunkilaisten luontosuhde heikkenee ja lähiluontoa ei osata arvostaa. Lähiluonto tarjoaa kuitenkin aina avoinna olevan, ilmaisen paikan mm. liikunnalle ja asukkaiden yhteisille kohtaamisille. Lähiluonnolla on tärkeä merkitys asuinalueiden viihtyisyydelle ja sillä on tutkitusti monenlaisia terveyshyötyjä asukkaille. Lähiluonnon arvostus on myös edellytys ihmisten halulle pitää huolta lähiympäristöstään.

Ratkaisu

Kokeilussa luotiin Ulkosalla-tapahtumamalli, jonka avulla eri toimijoiden on helppo järjestää tapahtumia ja kutsua lähialueen asukkaita ulkoilemaan ja tutustumaan lähiluontoon. Ulkosalla-materiaali on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Konsepti lanseerataan vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on levittää mallia monenlaisten paikallisten toimijoiden avulla. Yhdistykset ja muut toimijat, kuten kaupungit ja koulut, voivat vapaasti toteuttaa Ulkosalla-päiviä tai viikkoja.

Mistä on kyse?