Arvioitu lukuaika 1 min

Näe lähiluonto uusin silmin

Lähiluonto tarjoaa kaupunkilaisille sekä viihtyvyyttä että terveyshyötyjä, mutta lähiluontoa ei aina osata arvostaa. Ulkosalla-tapahtumamalli helpottaa lähialueiden asukkaiden kutsumista ulkoilemaan ja lisää mahdollisuuksia tutustua lähiluontoon.

Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu

Ongelma

Kaupunkilaisten luontosuhde heikkenee ja lähiluontoa ei osata arvostaa. Lähiluonto tarjoaa kuitenkin aina avoinna olevan, ilmaisen paikan mm. liikunnalle ja asukkaiden yhteisille kohtaamisille. Lähiluonnolla on tärkeä merkitys asuinalueiden viihtyisyydelle ja sillä on tutkitusti monenlaisia terveyshyötyjä asukkaille. Lähiluonnon arvostus on myös edellytys ihmisten halulle pitää huolta lähiympäristöstään.

Ratkaisu

Kokeilussa luotiin Ulkosalla-tapahtumamalli, jonka avulla eri toimijoiden on helppo järjestää tapahtumia ja kutsua lähialueen asukkaita ulkoilemaan ja tutustumaan lähiluontoon. Ulkosalla-materiaali on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Konsepti lanseerataan vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on levittää mallia monenlaisten paikallisten toimijoiden avulla. Yhdistykset ja muut toimijat, kuten kaupungit ja koulut, voivat vapaasti toteuttaa Ulkosalla-päiviä tai viikkoja.

suositukset & yhteystiedot

Ulkosalla-tiimin suositukset:

Kutsumme erilaisia toimijoita innostamaan asukkaita lähiluontoon! Tiedon lisäksi ihmisille pitää tarjota muunlaista aktivointia, kuten tapahtumia ja kampanjoita, jotka innostaisivat ihmisiä vastuullisesti liikkeelle. Ulkosalla-konsepti soveltuu esimerkiksi kaupunkien ja paikallisyhdistysten käyttöön paikallisista lähtökohdista. Kaupunkisuunnittelulla voidaan myös vaikuttaa merkittävästi siihen, että lähiluonto tukee asukkaiden viihtyvyyttä ja terveyttä.

Ulkosalla – Utesalar

Susanne Blomqvist, Suomen Latu (susanne.blomqvist(at)suomenlatu.fi)
Paula Lehtomäki, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
Nea Törnwall, Folkhälsans Förbund

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?