Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Nothing about us without us

Nothing about us without us haluaa tunnistaa onnistuneen osallisuuden osatekijöitä päätöksentekoprosessissa. Kokeilussa kehitetään kuntien ja kaupunkien vammaisneuvostojen toimintaa ja toimintaedellytyksiä.

Julkaistu

Ongelma

Vammaisia ihmisiä on WHO:n mukaan 15 % väestöstä.  Kunnissa vammaiset eivät saa ääntään helposti kuuluviin. He ovat myös aliedustettuina poliittisessa päätöksenteossa ja päätöksentekoelimissä. Tämä johtaa eräänlaiseen muna–kana-ilmiöön, jossa moninaisen ihmisryhmän tarpeet sivuutetaan.

Heidän asemansa vaikeutuu entisestään. Ongelma vaikuttaa suoraan vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä elämään sekä johtaa heikompaan yhdenvertaisuuteen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon.

Lue lisää kokeilusta ja sen opeista: https://samsnet.fi/vammaisneuvostotvoimavarana/

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kokeilu

Kokeilussa keskitytään kunnallisiin lakisääteisiin vammaisneuvostoihin. Lähtöoletus on, että vammaisneuvostojen potentiaalia voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän tekemällä yhteistyötä toisin sekä selkeyttämällä päätöksentekoprosesseja. Toinen oletus on, että prosessien lisäksi täytyy parantaa vammaisneuvoston ja viranhaltijoiden yhteistyösuhdetta.

Kokeilussa 1–3 kunnan vammaisneuvoston jäsenet, päätöksentekijät ja viranhaltijat työstävät esimerkiksi päätöksentekoon liittyviä hyviä käytäntöjä. Olennaista on saada viranhaltijat ja päätöksentekijät keskustelemaan vammaisneuvoston kanssa yhteistyöstä.

Tarjoamme henkilökohtaisia kohtaamisia vammaisten ja viranhaltijoiden välille: vammaisten tilanne konkretisoituu inhimillisten kohtaamisten kautta. Päätöksenteolle luodaan prosessit, joiden avulla osataan huomioida vammaisneuvosto päätöksenteossa riittävästi oikea-aikaisesti.

Vammaisjärjestöt kehittävät parhaillaan yhteistä koulutusta vammaisneuvostolle. Tämä kokeilu voisi tulla yhdeksi moduuliksi koulutuskokonaisuuteen. Kokeiluun osallistumisesta on iloa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vammaisneuvoston roolin kirkastamisesta sekä samalla kehittämään kuuntelemis- ja vuorovaikutustaitojaan päätöksenteon tukena.

Kokeiluun osallistuvissa kunnissa viranhaltijat ja päätöksentekijät hyötyvät parantuneesta yhteistyöstä silloin, kun he työstävät tai päättävät vammaisiin, esteettömyyteen tai saavutettavuuteen liittyvistä asioita. Vammaisneuvostojen työ selkeytyy, kun he saavat hyviä esimerkkejä siitä, miten muualla on vammaisneuvoston prosesseja ja toimintatapoja on kehitetty.

Kunnissa on vammaisneuvostojen lisäksi muita neuvoa-antavia elimiä kuten nuorisovaltuustot ja vanhusneuvostot. Mahdollisesti samaa kehittämistapaa voidaan hyödyntää niiden toiminnassa.

Mistä on kyse?