Arvioitu lukuaika 1 min

Nothing about us without us

Nothing about us without us -tiimi haluaa tunnistaa onnistuneen osallisuuden osatekijöitä päätöksentekoprosessissa ja kehittää vammaisneuvostoja vahvemman osallisuuden tukemiseksi.

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Ongelma

Vammaiset henkilöt ovat aliedustettuja poliittisessa päätöksenteossa ja päätöksentekoelimissä, mikä johtaa heikompaan yhdenvertaisuuteen. Vammaisneuvostot toimivat kuntatason päätöksenteossa vaikutuskanavana, mutta niiden toteutus ja sitä kautta osallisuuden toteutuminen vaihtelee valtakunnallisesti. Korona-ajan korostama digitaalinen kuilu vaatii myös huomiota.

Ratkaisu

Nothing about us without us -tiimi haluaa tunnistaa onnistuneen osallisuuden osatekijöitä päätöksentekoprosessissa ja kehittää vammaisneuvostoja vahvemman osallisuuden tukemiseksi.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?