Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Nujerretaan demokratian peikot

Nujerretaan demokratian peikot -ryhmä kehittää yhdessä nuorten ja päättäjien kanssa uusia vaikuttamistapoja nykyisten demokratian rakenteiden ulkopuolelta.

Julkaistu

Ongelma

Nuoria osallistetaan kesyihin ongelmiin, mutta ei päästetä ratkaisemaan rakenteellisia, sotkuisia tai viheliäisiä ongelmia. Viheliäinen ongelma Monimutkainen ongelma, jonka ratkaiseminen on erityisen vaikeaa, koska siihen liittyy paljon erilaisia muuttujia. Avaa termisivu Viheliäinen ongelma  Nuoret haluavat olla valmistelemassa ja päättämässä heille tärkeistä asioista, mutta eivät nykyisten rakenteiden ja toimintatapojen ehdoilla.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kokeilu

Kokeilussa kehitetään ja kokeillaan nuorille aikuisille soveltuvia vaikuttamisen kanavia, joissa dialogisuus ja vuorovaikutus päättäjien kanssa on aitoa. Toiminta oikeiden kanavien kautta vahvistaa nuorten aikuisten osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa sekä nuorten aikuisten luottamusta omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa.

Kokeilun alustavana hypoteesina on, että vaikuttaminen kiinnostaa nuoria aikuisia, jos kanavat ja tavat ovat heille sopivia. Lähtöoletuksena on myös, että nuorten aikuisten kuuleminen kiinnostaa päättäjiä. Kokeilussa selviää kunnan päättäjien tahtotila ja laajuus, jolla nuoret aikuiset halutaan ottaa mukaan viheliäisten ongelmien ratkaisuun.

Kokeilussa päättäjät ja nuoret aikuiset toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Keinoina ovat aitojen vuorovaikutustilanteiden luominen ja nuorille aikuisille tärkeiden asioiden esiin tuominen heille itselleen sopivalla tavalla. Tarkoitus ei ole pelkästään tuoda nuoria aikuisia lähemmäs päätöksentekoa, vaan myös saada päätöksentekijät huomaamaan erilaiset ja totunnaisesta poikkeavat viestintätavat.

Kokeilun opit hyödyttävät kuntaorganisaatiota, sillä niiden avulla saadaan esiin demokratiavajeeseen johtavia syitä. Kokeilussa halutaan myös lisätä nuorten aikuisten kykyjä ja mahdollisuuksia tuoda ajatuksiaan päättäjien tietoon siten, että päättäjät hyödyntävät nuorille soveltuvia keinoja ja kanavia.

Mistä on kyse?