Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Opit jakoon kuntaverkostoissa

Useat kuntaverkostot edistävät kiertotaloutta toiminnassaan ja jakavat kuntien hyviä käytäntöjä, joista muut voivat ottaa mallia. SYKE ja Motiva edistävät oppien jakamista kuntaverkostojen sisällä.

Julkaistu

Haaste

Kunnat ovat keskeisessä roolissa kiertotalouden edistämisessä, koska niihin keskittyy väestön lisäksi suuri osa kulutuksesta, palveluista ja tuotannosta. Kunnat voivat mahdollistaa omalla alueellaan kestävät tavat liikkua, asua ja elää.

Ratkaisu

Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Motivan koordinoimissa kuntaverkostoissa ja niiden yhteisissä tapaamisissa hyvät käytännöt ja tieto ovat helpommin jaettavissa. Kunnat pystyvät määrätyillä indikaattoreilla arvioimaan oman toimintansa vaikuttavuutta ja kehitystä sekä vertaamaan toimenpiteitänsä ja suoriutumistansa muihin verkoston kuntiin. Verkostot aktivoivat alueensa asukkaita ja yrityksiä mukaan kiertotalouden edistämiseen, päästöjen vähentämiseen ja kansallisen politiikan jalkauttamiseen.

CIRCWASTE-verkosto vie luontevasti eteenpäin jätteisiin ja materiaalien kiertoihin liittyviä asioita. Verkoston painopiste on luonnonvarojen säästeliäässä käytössä sekä kiertotalouden ja jakamistalouden parhaiden käytäntöjen jakamisessa.

HINKU/Canemure-kokonaisuuden tehtävänä on kiertotalouden osalta vahvistaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden synergioita.

FISU-verkoston painotus on yhden maapallon rajoissa elämisessä. FISU-verkoston terävimmäksi kärjeksi voi muodostua kiertotalous ja kulutus (ml. jakamistalous), jos kunnat näin yhdessä päättävät. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että verkostot vahvistavat kiertotaloutta eteenpäin ja että verkostoille luodaan pysyvät rakenteet.

Mistä on kyse?