Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Personoituja yhteisomistusalustoja yrityksille ja organisaatioille

Yritysten koneet ja materiaalit ovat usein käyttämättöminä suurimman osan elinkaarestaan. FLOOW2:n alusta mahdollistaa tällaisten resurssien kierrättämisen yritysten sisällä ja niiden välillä.

Julkaistu

FLOOW2 on alusta, joka auttaa yrityksiä luomaan verkkokaupappaikkoja yritysten välistä yhteisomistusta varten. Tämän räätälöitävän ja skaalautuvan ratkaisun avulla eri toimialojen yritykset voivat tehostaa koneidensa, materiaaliensa, palvelujensa, henkilöstönsä ja tilojensa käyttöä.

FLOOW2:n idea lähti rakennustyömailta, joilla ylijäämämateriaalia usein lojuu käyttämättömänä. Kilpailun liityvät kysymykset ja yritysten välistä kysyntää ja tarjontaa koskevan tiedon puuttuminen kuitenkin esti ylijäämämateriaalin vaihtokauppojen toteutumisen. FLOOW2 onnistui ratkaisemaan nämä ongelmat kehittämällä jakamiseen tarkoitetun ja suljettuun kiertoon perustuvan ”turvallisen tilan”. Palvelua laajennettiin sitten muille toimialoille, kuten yrityspuistoihin, vähittäiskauppaketjuihin ja sairaanhoitopiireihin, ja sen käyttöalan laajeneminen jatkuu edelleen.

Ongelma

Kaikilla organisaatioilla on laitteita ja materiaaleja, jotka eivät ole jatkuvassa käytössä. Ne seisovat suurimman osan elinkaarestaan käyttämättömänä samalla, kun toiset yritykset ja organisaatiot ostavat jatkuvasti uusia tuotteita ja materiaaleja. Tämä aiheuttaa liikatuotantoa, liikakulutusta, kapasiteetin vajaakäyttöä ja hukkaa, mikä kuluttaa luonnonvaroja ja tuhlaa energiaa.

Ratkaisu

FLOOW2-alustan kautta organisaatiot voivat jakaa, vaihtaa ja myydä vähällä käytöllä olevaa omaisuuttaan. FLOOW2:n sisäinen palvelumalli pohjautuu tehtyihin tilauksiin. Alusta voidaan myös räätälöidä yksittäisille organisaatioille tai yhteisöille, jotka haluavat kohdistaa resurssinsa paremmin. FLOOW2:n avulla organisaatiot voivat saada paremman näkyvyyden vaihdettavissa olevaan omaisuuteensa ja käyttää resurssejaan tehokkaammin, mikä säästää kustannuksia tai jopa luo lisäliikevaihtoa.

Omaisuuden jakaminen on olennainen osa kehitystä kohti kiertotaloutta. FLOOW2 tukee pienten kiertotalouden jakamisekosysteemien luomista ja edistää kiertotaloustoimintaa organisaatioiden keskuudessa ratkaisemalla yhteisomistukseen liittyvän luottamuspulan.

Tällaisten jakamismallien tuloksena tuotteita ostetaan vähemmän, materiaaleja menee vähemmän hukkaan, henkilöstöä osataan kohdistaa paremmin ja resursseja käytetään yleisesti tehokkaammin. Yhteistyön edistäminen voi edistää myös innovaatiota ja kannustaa omaksumaan lisää kiertotalouskäytäntöjä.

Ympäristövaikutukset

FLOOW2 vähentää jätteen määrää ja lisää resurssien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä auttamalla yrityksiä löytämään mahdollisuuksia sivutuotteilleen tai muille vailla käyttöä oleville materiaaleilleen. Tämä johtaa neitseellisten raaka-aineiden, primaarienergian käytön ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien raaka-aineiden käytön vähenemiseen.

Sosiaaliset vaikutukset

Jos esimerkiksi pandemiat tai luonnonkatastrofit sekoittavat taloutta, yritykset voivat ketterästi siirtää henkilöstöään alueelta toiselle ja varmistaa työn jatkumisen FLOOW2:n avulla. FLOOW2 tekee kestävästä tuotannosta myös helpompaa yrityksille, mikä välillisesti mahdollistaa kestävän kuluttamisen. Yleisesti ottaen jakaminen rakentaa vahvempia yhteisöjä, jotka sietävät paremmin häiriöitä ja ovat kenties tasa-arvoisempia.

 

Mistä on kyse?