Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Pölyttäjät edellä ratkaisuihin

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupungin kokeilussa pohdittiin keinoja pölyttäjien elinolosuhteiden parantamiseksi kaupungeissa ja kansalaistieteen käyttöä pölyttäjätiedon keräämiseksi.

Julkaistu

Ongelma

Pölyttäjähyönteisten määrä on vähentynyt voimakkaasti ja sillä on huolestuttavia seurauksia kokonaisille ekosysteemeille, ihmisten ja eläinten ruuantuotannolle sekä hyvinvoinnillemme. Maankäytön suunnittelulla ja hoidolla voidaan parantaa pölyttäjien elinolosuhteita, mutta tarvitaan lisää tietoa siitä, millaiset toimet ovat tehokkaimpia. Konkreettisten ohjeiden ja suosituksien avulla pölyttäjätkin löytävät kaupungista suotuisan ympäristön elää.

Ratkaisu

Kun yhdistetään pölyttäjiä koskeva tutkimustieto kansalaistietoon pölyttäjien esiintymisestä kaupunkiympäristössä, voidaan parantaa kaupungin eri käytännön toimijoiden edellytyksiä suunnitella ja hoitaa pölyttäjäystävällistä viherrakennetta. Kaupungeissa ihmisten innostaminen lähiluonnon tarkkailuun voi myös syventää ihmisten luontosuhdetta, ja sitä myötä lisätä hyvinvointia. Pölyttäjät edellä ratkaisuihin -kokeilussa selvitettiin kansalaistiedon keräämisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä tietotarpeita kaupunkisuunnittelussa. Suunnitteilla on hanke, jossa rakennetaan uusi toimintatapa kansalaistiedon ja kaupunkisuunnittelun yhdistämiseksi.

Mistä on kyse?