Arvioitu lukuaika 1 min

Pölyttäjät edellä ratkaisuihin

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupungin kokeilussa pohdittiin keinoja pölyttäjien elinolosuhteiden parantamiseksi kaupungeissa ja kansalaistieteen käyttöä pölyttäjätiedon keräämiseksi.

Kuva: Minna Hemmilä, Jussi Leppänen ja "Pörriänen" (CC BY-NC), Joona Kopperoinen

Julkaistu

Ongelma

Pölyttäjähyönteisten määrä on vähentynyt voimakkaasti ja sillä on huolestuttavia seurauksia kokonaisille ekosysteemeille, ihmisten ja eläinten ruuantuotannolle sekä hyvinvoinnillemme. Maankäytön suunnittelulla ja hoidolla voidaan parantaa pölyttäjien elinolosuhteita, mutta tarvitaan lisää tietoa siitä, millaiset toimet ovat tehokkaimpia. Konkreettisten ohjeiden ja suosituksien avulla pölyttäjätkin löytävät kaupungista suotuisan ympäristön elää.

Ratkaisu

Kun yhdistetään pölyttäjiä koskeva tutkimustieto kansalaistietoon pölyttäjien esiintymisestä kaupunkiympäristössä, voidaan parantaa kaupungin eri käytännön toimijoiden edellytyksiä suunnitella ja hoitaa pölyttäjäystävällistä viherrakennetta. Kaupungeissa ihmisten innostaminen lähiluonnon tarkkailuun voi myös syventää ihmisten luontosuhdetta, ja sitä myötä lisätä hyvinvointia. Pölyttäjät edellä ratkaisuihin -kokeilussa selvitettiin kansalaistiedon keräämisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä tietotarpeita kaupunkisuunnittelussa. Suunnitteilla on hanke, jossa rakennetaan uusi toimintatapa kansalaistiedon ja kaupunkisuunnittelun yhdistämiseksi.

suositukset & yhteystiedot

Pölyttäjät edellä ratkaisuihin -tiimin suositukset:

Kaupunkien tulisi tehdä päätöksiä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden ja pölyttäjien elinympäristöjen parantamiseksi. Kaupunkiekosysteemien yleistä tilaa voidaan seurata eri pölyttäjähyönteisten esiintymisen perusteella. Kun kaupunkilaiset osallistuvat sekä tiedon hankkimiseen että käyttämiseen, hekin voivat osaltaan kehittää luonnoltaan monimuotoisempaa kaupunkia.

Pölyttäjät edellä ratkaisuihin

Leena Kopperoinen, Suomen ympäristökeskus (leena.kopperoinen(at)syke.fi)
Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus
Timo Pyhälahti, Suomen ympäristökeskus
Raisa Kiljunen-Siirola, Helsingin kaupunki

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?