Arvioitu lukuaika 1 min

Riistametsänhoidolla monimuotoisuutta

Metsäpalvelujen tarjonnan monipuolistaminen hyödyttää sekä metsäkanalintujen elinolosuhteita että metsäluontoa. Kokeilussa riistametsänhoidon todettiin myös parantaneen metsänomistajien tyytyväisyyttä metsäpalveluihin.

Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu

Ongelma

Metsänomistukseltaan hajautuvassa ja kaupungistuvassa Suomessa ei ole kattavaa ratkaisua, jossa metsien talouskäyttö, monimuotoisuus, riistan elinympäristöt ja virkistysarvot toteutuvat samaan aikaan maanomistajien arvoja kunnioittavalla tavalla. Kaukana metsistään asuvilla metsänomistajilla ei aina ole helppoa tapaa vaikuttaa metsiensä hoitoon. Metsäalan toimijoille ei myöskään ole ollut selkeitä motivaattoreita tarjota riistametsänhoitopalveluita metsänomistajille.

Ratkaisu

Metsäluonnon vuoksi -kokeilussa riistametsänhoidon tarjoamisen osana metsänhoidon palveluja todettiin lisäävän metsänomistajien asiakastyytyväisyyttä. Havainto toimii kannustimena kehittää riistametsänhoidon palveluja edelleen esimerkiksi konseptiksi, jossa riistametsänhoidon palvelut kootaan selkeiksi kokonaisuuksiksi, joissa riistan elinympäristöt voidaan ottaa huomioon eri asteisesti.

suositukset & yhteystiedot

Metsäluonnon vuoksi -tiimin suositukset:

Käytännön metsäammattilaisille suosittelemme rohkeutta tarjota riistametsänhoitoa aktiivisesti omille asiakkaille. Haastamme tekemään muutosta metsätalouden palveluvalikoimaan ja jokaiseen metsäammattilaisen ja maanomistajan kohtaamiseen. Riistametsänhoidolle on kysyntää ja sen tarjonnalla on mahdollisuus parantaa asiakastyytyväisyyttä ja riistan- ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Yrityksen kilpailukyvyn parantumisen ohella metsätalouden hyväksyntä ja toimintaedellytykset parantuvat. Metsätalouden ohjausta ja tukijärjestelmiä kehittämällä olisi mahdollista lisätä riistametsänhoidon kautta monipuolisia hyötyjä.

Metsäluonnon vuoksi

Marko Svensberg, Suomen riistakeskus (marko.svensberg(at)riista.fi)
Janne Miettinen, Suomen riistakeskus
Mirja Rantala, Suomen riistakeskus
Piia Ikonen, Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää: www.riistametsa.fi

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?