Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Riistametsänhoidolla monimuotoisuutta

Metsäpalvelujen tarjonnan monipuolistaminen hyödyttää sekä metsäkanalintujen elinolosuhteita että metsäluontoa. Kokeilussa riistametsänhoidon todettiin myös parantaneen metsänomistajien tyytyväisyyttä metsäpalveluihin.

Julkaistu

Ongelma

Metsänomistukseltaan hajautuvassa ja kaupungistuvassa Suomessa ei ole kattavaa ratkaisua, jossa metsien talouskäyttö, monimuotoisuus, riistan elinympäristöt ja virkistysarvot toteutuvat samaan aikaan maanomistajien arvoja kunnioittavalla tavalla. Kaukana metsistään asuvilla metsänomistajilla ei aina ole helppoa tapaa vaikuttaa metsiensä hoitoon. Metsäalan toimijoille ei myöskään ole ollut selkeitä motivaattoreita tarjota riistametsänhoitopalveluita metsänomistajille.

Ratkaisu

Metsäluonnon vuoksi -kokeilussa riistametsänhoidon tarjoamisen osana metsänhoidon palveluja todettiin lisäävän metsänomistajien asiakastyytyväisyyttä. Havainto toimii kannustimena kehittää riistametsänhoidon palveluja edelleen esimerkiksi konseptiksi, jossa riistametsänhoidon palvelut kootaan selkeiksi kokonaisuuksiksi, joissa riistan elinympäristöt voidaan ottaa huomioon eri asteisesti.

Mistä on kyse?