Menetelmä
Arvioitu lukuaika 2 min

Ymmärrä konteksti: SHIFT-markkinointimalli

SHIFT-selvitys ja siihen liittyvä työkirja tarjoavat oikeat työkalut kestävistä ratkaisuista viestimiseen suurelle yleisölle. Selvitys tarjoaa laajan katsauksen kestävää kuluttamista käsitteleviin analyyseihin ja käyttäytymismuutosteorioihin.

Kirjoittaja

Sari Laine

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Miten innostaa asentamaan aurinkopaneelit kodin katolle? Miten voin houkutella jonkun harkitsemaan kasvissyöntiä? Innovatiiviset ratkaisut vaativat uudenlaista otetta kuluttajamarkkinointiin. On tärkeää löytää oikeat argumentit, jotka vetoavat kohderyhmään ja auttavat selättämään kulutusvalintojen taustalla vaikuttavia haasteita. Tässä selvityksessä ja siihen liittyvässä työkirjassa kuvataan SHIFT-markkinointimalli, joka perustuu ekologisesti kestävän kuluttajakäyttäytymisen kannustamista koskevan akateemisen kirjallisuuden järjestelmälliseen katsaukseen.

Selvitys paljastaa joukon tekijöitä, jotka ennustavat luotettavasti kestävää kuluttajakäyttäytymistä. Nämä keskeiset tekijät muodostavat kirjainlyhenteen SHIFT. Ihmiset muuttavat negatiivisia (ja ylläpitävät positiivisia) kestäviä kuluttajakäyttäytymismalleja todennäköisemmin, kun seuraavat tekijät otetaan tehokkaasti huomioon ja niitä hyödynnetään: social influence (sosiaalinen vaikuttavuus), habit formation (tapa), individual self (omakuva), feelings and cognition (tunteet ja tieto) ja tangibility (konkreettisuus).

Tämä ainutlaatuinen raportti yhdistää yli 400 käyttäytymistieteiden ja markkinoinnin julkaisua. Raportti on loistava työkalu yksityisen sektorin toimijoille kestävien ratkaisujen oikeiden motiivien löytämiseen.

SHIFT-selvitys ja siihen liittyvä työkirja tarjoavat oikeat työkalut kestävistä ratkaisuista suurelle yleisölle viestimiseen.

Hyödyt

  1. Kattava käyttäytymistutkimusten analyysi, joka yhdessä työkirjan kanssa auttaa tiedon soveltamisessa käytäntöön.
  2. Soveltuu moniin tilanteisiin ja monille tuotteille ja palveluille.
  3. Malli kannustaa ihmisiä ajattelemaan uudella tavalla, sillä se laajentaa kestävän markkinoinnin ja käyttäytymismuutoksen ajattelua.

Tulokset

  • Kymmenet yritykset ja kansalaisjärjestöt niin Suomessa kuin Kanadassa ovat käyttäneet SHIFT-mallin löydöksiä ennakointi- ja strategiatyössään.
  • SHIFT-selvitystä on käytetty oppimateriaalina osana ammattikorkeakoulun pääsykokeita.

Lataa metodin PDF-versio (englanniksi): Understand the context: Behaviour SHIFT model (pdf)

Mistä on kyse?