Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Teollisuuslaitteiden osien käyttöikä pidentyy laser­pinnoituksella

Kokkola LCC pidentää teollisuuslaitteiden osien elinkaarta, mikä vähentää tuotantoon liittyviä hiilidioksidipäästöjä, neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Laserpinnoittamalla laitteiden osia Kokkola LCC vähentää asiakkaidensa huoltokustannuksia.

Julkaistu

Ongelma

Teollisuuden metallisten osien valmistus kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Kutakin tuotettua metallikiloa kohti tuotetaan noin kaksi kiloa hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi kaivostoimintaan liittyy ympäristöriskejä. Teollisuudessa toimintatapana on yleensä hankkia uusia osia vanhojen huoltamisen ja ylläpidon sijaan.

Ratkaisu: Teollisuuslaitteiden osien käyttöikä pidentyy laserpinnoituksella

Kokkola LCC kunnostaa teollisuusyritysten kuluneita tai ruostuneita laitteiden osia laserpinnoituksen avulla. Menetelmässä lasersäteeseen tuodaan lisäainetta, jonka laser hitsaa käsiteltävän osan pintaan muodostaen sille pinnoitekerroksen. Yritys tekee pinnoituksia myös uusiin osiin, mikä pidentää tuotteiden elinkaarta.

Uuden tai kunnostettavan osan pintaan tehdään pinnoitus vain tarvittavilta osin ja vain niin paksulti, kuin tarve vaatii. Pinnoitetun osan elinkaari on useissa tapauksissa moninkertainen verrattuna pinnoittamattomaan osaan.

Ansaintamalli ja hyödyt Kokkola LCC:lle

Kokkola LCC myy laserpinnoituspalveluita teollisille asiakkaille. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun pinnoituksesta valmiiseen tuotteeseen. Palvelua myydään uusia laitteiden osia valmistaville yrityksille ja vanhojen komponenttien kunnossapitoa tarvitseville yrityksille.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Pinnoituksen ansiosta komponentit kestävät pidempään, mikä säästää asiakkaiden kunnossapitokustannuksia. Komponenttien pidempien vaihtovälien myötä asiakkaiden huoltologistiikan kustannukset ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Myös yhteiskunnan kannalta menetelmä on ilmastoystävällinen: laserpinnoituksen tuottamat päästöt vastaavat vain 1-2 prosenttia uuden komponentin valmistuksessa tuotetuista päästöistä.

Mistä on kyse?