Arvioitu lukuaika 1 min

Terveellistä luontokosketusta ja monipuolista oppimista

Kouvolassa kokeillaan koulujen ja päiväkotien pihojen muuttamista tukemaan luonnon monimuotoisuutta ja opetustyötä.

Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu

Ongelma

Kaupunkiympäristössä lasten kosketus luontoon jää liian yksipuoliseksi, jotta heille kehittyisi normaali, terve vastustuskyky. Tutkimukset osoittavat, että tarvitaan runsaasti kosketusta monipuoliseen luonnon mikrobistoon, jotta ihmisen elimistö oppii erottamaan taudinaiheuttajat vaarattomista ärsykkeistä, kuten kasvien siitepölystä. Kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta on tärkeää, että pihoja voidaan käyttää osana pedagogisia tavoitteita. Opetus on kuitenkin keskittynyt sisätiloissa tapahtuvaan oppimiseen, jolloin lähiluontoa ei hyödynnetä.

Ratkaisu

Terveellisen luontokosketuksen lisäämiseksi päiväkotien ja koulujen pihoja kannattaa kehittää luonnoltaan monimuotoisemmiksi, jolloin samalla hidastetaan etenevää luontokatoa. Pihojen kehittäminen luonnoltaan monimuotoisiksi on toteutettavissa helposti ja edullisesti. Koskettava kaupunkiluonto -kokeilussa muutetaan konkreettisesti sen kohteena olevien päiväkotien ja koulujen pihoja ja haastetaan kasvattajat hyödyntämään sitä uutena mahdollisuutena. Kokeilun pohjalta tuotettu materiaali on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

suositukset & yhteystiedot

Koskettava kaupunkiluonto -tiimin suositukset:

Rohkaisemme keskusteluun kaupungin kiinteistöjen suunnittelu- ja ylläpitokäytännöistä sekä päiväkotien ja koulujen pedagogisista käytännöistä. Oleellista on tiedostaa monimuotoisten pihojen tarjoamat hyödyt ja ottaa ne päätösten ja suunnittelun ohjenuoraksi. Opettajien ja kasvattajien näkökulmasta pihat ovat parhaimmillaan monipuolisesti oppimista sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevia.  Ulkona oppiminen lisää luontokosketusta, vahvistaa luontosuhdetta ja laajentaa mahdollisuuksia toiminnalliseen oppimiseen. Terveys kohenee, oppiminen tehostuu ja luonto ympärillämme voi paremmin.

Koskettava kaupunkiluonto

Timo Martikainen, Kouvolan kaupunki (timo.martikainen(at)kouvola.fi)
Anu Kärkkäinen, Kouvolan kaupunki
Marjo Pakkanen, Kouvolan kaupunki

Lue lisää: www.kouvola.fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-ymparisto/kouvolan-luonto/luonnon-monimuotoisuus/#

 

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?