Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tietoalusta tehostaa jätteiden ja sivuvirtojen käyttöä

Ympäristöministeriö käynnistää uuden materiaalivirtojen tietoalustan kehittämisen, jossa yhden yrityksen jätteistä ja sivuvirroista syntyy toisen yrityksen raaka-ainetta.

Julkaistu

Haaste

Suomessa syntyy paljon jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja, joita voitaisiin hyödyntää materiaalina nykyistä enemmän. Jätteiden ja sivuvirtojen tuottajien on ollut vaikeaa löytää niille hyödyntäjiä. Luotettavalle, yhdestä paikasta saatavalle tiedolle materiaalivirroista on myös esiintynyt tarvetta. Yritykset tarvitsevat tietoa tarjolla olevista hyödyntämiskelpoisista materiaalivirroista ja mahdollisista omien sivuvirtojensa hyödyntäjistä, jotta uusia innovaatioita ja hyödyntämistapoja voisi syntyä.

Ratkaisu

Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä voidaan edistää tarjoamalla tietoa saatavilla olevista materiaalivirroista ja niiden tarvitsijoista. Osana jätelain uudistusta on valmisteilla valtakunnallinen jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta. Ympäristöministeriö käynnistää alustan kehittämisen vuonna 2019 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuussa 2019.

Jatkossa Motiva hallinnoi alustaa ja lisää sen tunnettuutta esimerkiksi Motivan kansallisesti koordinoiman valtakunnallisen teollisten symbioosien FISS-verkoston aluekoordinaattoreiden ja asiantuntijoiden kautta. Tietoalustan avulla voidaan rakentaa uusia digitaalisia palveluita, jotka hyödyntävät alustan dataa. Keskeistä on, että materiaalivirtojen määrä, laatu ja sijaintitieto ovat eri toimijoiden hyödynnettävissä ja saatavilla ajantasaisesti.

Mistä on kyse?