Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus ammatillisessa opetuksessa

Tulevaisuuden ammattilaiset -työpaja soveltaa Tulevaisuustaajuus-työpajan materiaaleja ammatilliseen opetukseen sekä sitoo mukaan myös kestävän kehityksen teemoja.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Perhon ja Omnian kestävän kehityksen opettajat lähtivät rakentamaan opetusmateriaaleja, joiden tavoitteena on tarjota opiskelijoille tunne ja ymmärrys siitä, että omalla toiminnalla on oikeasti vaikutusta matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Hankkeessa kehitettiin Tulevaisuustaajuus-menetelmään pohjautuva opetuspaketti erilaajuisilla opetuskokonaisuuksilla, joita kuka tahansa opettaja voi hyödyntää opettaessaan tulevaisuusajattelua osana esimerkiksi kestävän kehityksen opintoja. Opetuspaketti sisältää opettajan ohjeet ja materiaalit Tulevaisuuden ammattilaiset -työpajan vetämiseksi sekä tulevaisuustehtävien ohjeita. Lisäksi opetuspaketista löytyy kuvaus kolmen osaamispisteen laajuisen valinnaisen tutkinnon osan “Kestävän tulevaisuuden rakentaminen” toteuttamista varten. Opettajat voivat käyttää materiaaleja omien tarpeidensa ja kohderyhmiensä mukaisesti.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Opetusmateriaalit rakentuvat Tulevaisuustaajuus-menetelmän osioiden mukaisesti erilaisiin kokonaisuuksiin. Opetuspakettia testattiin vuoden 2022 aikana pääasiassa Perho Liiketalousopiston ja Omnian opiskelijaryhmien kanssa. Opiskelijoiden ja opettajien palautteen ja kokemusten avulla Tulevaisuustaajuus-materiaaleja ja -aktiviteetteja muokattiin siten, että ne sopivat paremmin ammatillisen koulutuksen kontekstiin. Esimerkiksi sanoitusta selkiytettiin, joitakin tehtäviä karsittiin tai muokattiin ja sisältöjä ja tehtäviä rajattiin niin, että ne keskittyvät erityisesti kestävän kehityksen teemoihin.

Mitä opittiin?

Tulevaisuusajattelu oli uusi ja kiinnostava aihe, jota on perinteisesti käsitelty melko vähän ammatillisessa koulutuksessa. Kun materiaaleja kehitetään opetukseen, olennaista on kuunnella opiskelijoita, kerätä heiltä palautetta sekä hyödyntää heidän tietojaan ja taitojaan. Esimerkiksi huomion kiinnittäminen materiaalien selkeyteen ja selkokielisyyteen on kaikkien oppijoiden etu.

Tutustu!

Tulevaisuuden ammattilaiset

Tiimi

Perho Liiketalousopiston kestävän kehityksen asiantuntija Maria Runonen

Omnian kestävän kehityksen opettajat Iiris Lukkarinen ja Niina Rossi

Mitä mieltä?

”Työpaja oli mielenkiintoinen ja se herätti ajattelemaan miten voisin vaikuttaa itse tulevaisuuteen.” -työpajaan osallistunut opiskelija

”Kokonaisuus oli ehyt ja toimiva.”, opetusmateriaaleja hyödyntänyt opettaja

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?