Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus ev.lut. kirkon diakoniatyössä

Kirkon diakoniatyön Tulevaisuustaajuus-työpajoissa vahvistettiin toimijuutta kohti toivottavaa tulevaisuutta

Julkaistu

Mistä on kyse?

Tampereen hiippakunta ja Kirkkohallitus vei Tulevaisuustaajuus-menetelmän osaksi kirkon diakoniatyön toiminnan suunnittelua. Tulevaisuustaajuus-työpajoja järjestettiin erilaisissa kirkon verkostoissa, kehittämispäivillä ja yksittäisissä seurakunnissa.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Diakonian työpajoissa panostettiin erityisesti toimi-osioon. Työpajarungon alkuosan harjoituksia vähennettiin tai jätettiin jopa pois, jolloin haasta-osiossa olennaista oli alustus ja pieni yksilö- tai paritehtävä. Sen sijaan aikaa varattiin erityisesti loppuosaan ja työpajarunkoon lisättiin harjoitus, jossa valittiin Toimi-osiosta yksi teko ja työstettiin sille toimintasuunnitelma. Tässä suunnitelmassa keskityttiin siihen, mikä on mahdollista jo tässä hetkessä, nykyisen toiminnan puitteissa. Näin työpajan visiointi kytkettiin suoraan käytännön tekemiseen. Työpajoissa myös keskityttiin osallistujien omaan toimijuuteen, eli ideointia tehtiin korostaen sitä, mikä omassa tehtävässä on jo nyt mahdollista.

Mitä opittiin?

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä on helppo ottaa käyttöön. Menetelmän rakenne kannattelee prosessia ja auttaa kuljettamaan työskentelyä.

Jos arvopohja on vahva ja yhteisesti jaettu, on yhteisten visioiden luominen helppoa. Toisaalta visiot jäävät helposti turhan ylätasoiseksi, ellei kysymyksenasettelua fokusoida. Työpajan haastavin kohta onkin usein sen viimeinen, toimi-osio. Työskentelyssä on tärkeää päättäväisesti suuntautua konkretiaan ja siihen, mitä työpajan osallistujat itse voivat tehdä halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Tulevaisuustaajuuden rakenne luo turvallisen tilan tulevaisuustoivon vahvistamiselle: tulevaisuudessa voi olla jotain hyvää, ja sitä kohti voidaan mennä yhdessä. Työpajassa syntyy usein myös keskinäisen empatian kokemus. Kun osallistujat ovat samalla puolella, yhdessä voidaan luoda ja vahvistaa myös uudenlaista toimijuutta.

Tutustu!

Diakonia tulevaisuustaajuudella

Tiimi

Diakonian kehittämisen asiantuntija Titi Gävert, Kirkkohallitus

Ohjaus- ja kehittämistyön asiantuntija Airi Raitaranta, Tampereen hiippakunta

Mitä mieltä?

”Menetelmä pakotti konkretiaan ylätason hallintopyörittelyn sijaan”

Kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Katri Korolainen artikkelissa Yhteisöllisyydestä tulee normi

Mistä on kyse?