Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus globaalissa kehityksessä

Tulevaisuustaajuus-työpaja kasvoi Fingon käsissä viikonlopun mittaiseksi leiriksi, jossa pysähdyttiin toisenlaisten tulevaisuuksien äärelle.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Fingo toteutti Tulevaisuustaajuus-menetelmän pohjalta useamman päivän mittaisen leirin. Tavoitteena oli mahdollistaa tasavertainen tulevaisuusajattelu ja pureutua kehitysyhteistyöhönkin liittyvään tulevaisuusvaltaan. Leirillä haluttiin myös haastaa ja ravistella totuttuja ajatusmalleja tulevaisuudesta, mutta toisaalta tarjota paikka puhumiselle ja kuulluksi tulemiselle.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Leirille kokoontui 25 osallistujan joukko Fingon erilaisista jäsenjärjestöistä ja heidän kumppaneistaan maailmalta. Leiri toteutettiin Tulevaisuustaajuuden rakenteen mukaisesti eli tulevaisuusoletuksia haastaen, toivottavia tulevaisuuksia kuvitellen ja tulevaisuutta rakentavia tekoja tunnistaen. Tekemistä kuitenkin rikastettiin taiteellisella ajattelulla, erilaisilla kuunteluharjoituksilla ja ryhmätöillä. Lisäksi leirillä oli hitaan ajattelun tila ja paljon aikaa yhteiselle jakamiselle. Lopuksi osallistujat kirjoittivat itselleen kirjeet, joihin konkretisoituivat teot ja toimet leirin jälkeen.

Mitä opittiin?

Kun aikaa oli enemmän, osallistujilla oli myös mahdollisuus reflektoida ja sisäistää oppimaansa syvällisemmin verrattuna perusmuotoiseen Tulevaisuustaajuus-työpajaan, joka kestää noin kolme tuntia. Turvallisen tilan luominen oli äärimmäisen tärkeää ja mahdollisti aidon kuuntelun. Osallistujat kekustelivat paljon siitä, ovatko visiomme ja toiveemme tulevaisuudesta kovin radikaaleja ja onko samanmielisten kesken hedelmällistä keskustella. Osallistujat kokivat, että epävarmana aikana voi olla äärimmäisen eheyttävää muistaa, ettei ole työssään yksin.

Tutustu!

Futures camp Fingo

Toteutus

Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija Noora Vähäkari

Oppimisen asiantuntija Anni Vihriälä

Kehityspoliittinen asiantuntija Eppu Mikkonen

Mitä mieltä?

“All my life I’ve been living behind the curtains. But now I’ve stepped out.”, leirin osallistuja

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?