Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus kaupunkisuunnittelussa

Tulevaisuustaajuuden soveltaminen kaupunkisuunnittelussa vahvisti kaupunkilaisten osallisuutta.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Raaseporin kaupunki laati vuonna 2022 maankäytön pitkän aikavälin kehityskuvaa pohjaksi nuoren kaupungin ensimmäisen yleiskaavan laatimiselle. Kaavoitusyksikkö halusi löytää uudenlaisia tapoja innostaa asukkaat mukaan Raaseporin kehityskuvan hahmottelemiseen. Tavoitteena oli saada kuntalaiset katsomaan nykyhetken haasteita ja välittömiä toiveita pidemmälle, hahmottamaan koko Raaseporin tulevaisuutta.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Raasporin kaupunki kutsui asukkaita kaikille avoimiin työpajoihin, joiden teemana oli Raaseporin maankäytön tulevaisuus. Työpajoissa panostettiin alusta saakka työpajan lopputuotosten eli tuotettavien materiaalien hyödynnettävyyteen. Merkittävin muutos työpajarakenteessa tehtiin toimi-osioon, jossa työpajojen osallistujat toivat visionsa konkreettisiksi suoraan kartalle; piirtämällä ja kirjoittamalla he hahmottelivat, miltä toivoisivat Raaseporin näyttävän vuonna 2050.

Myös työpajan esimerkkejä muutettiin sopimaan kaupunkisuunnittelun kontekstiin: esimerkiksi tulevaisuusoletuksia haastettiin 100 vuotta vanhan, Karjaan tulevaisuutta visioivan kuvan kautta.

Mitä opittiin?

Tulevaisuustaajuusmenetelmää voi hyödyntää ja soveltaa rohkeasti myös maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Rohkea kokeileminen kannattaa, työpajoja voi kehittää edelleen edellisten työpajojen kokemusten perusteella.

Kuvittele-osion toteuttaminen karttaharjoituksena on oiva keino kanavoida osallistujien avaukset sekä oikealle maantieteelliselle alueelle, että sopivaan ”lentokorkeuteen”. Karttaharjoitukset voivat toimia myös Haasta-osiona.

Tutustu!

Raasepori 2050 – Maankäytön kehityskuva

Tiimi

Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

Maankäyttösuunnittelija Minttu Peuraniemi

Tiedottaja Petra Louhimies

Koordinaattori Julia Ingo

Mitä mieltä?

Tulevaisuustaajuustyöpajaan oli mielenkiintoista osallistua. Vaikka ideointi oli rönsyilevää ja paikoitellen todella mielikuvituksellista, taustalla seurasi kuitenkin punaisena lankana ne asiat, joita halutaan muuttaa ja toisaalta, mitkä nähdään tärkeänä; säilytettävänä tai tavoiteltavana. Muistan, että yksi ryhmäläisemme kysyi lopuksi, että kuullaankohan meitä. Olisi hienoa saada nähdä tuloksista, että: ”Katsokaa asukkaat, tämä lähti hullusta ideastanne, nyt se on jalostettuna ja valmiina tässä.”.

– Marianne Liitelä, Pohjan kirkonkylä, Raasepori

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?