Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus kyläkehittämisen työkaluna

Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä suunnattiin kylien kehittämistä rohkeasti kohti tulevaisuutta.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Kyläsuunnitelmat ovat kylän pitkäntähtäimen (5–10 v) visioita, jotka sisältävät konkreettisia asioita, joita kylät lähtevät määrätietoisesti toteuttamaan. Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen Kylät lähtivät hyödyntämään kyläsuunnitelmien laatimisessa Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmää. Tavoitteena oli mukauttaa Tulevaisuustaajuus-menetelmä kylille ja kortteleille sopivaan muotoon, ja haastaa ja rohkaista kyliä ja kortteleita tulevaisuusajatteluun ja inspiroivien tulevaisuuskuvien luomiseen. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on, että nostot kyläsuunnitelmista tulisivat osaksi kuntastrategioita.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon alueen kylissä ja kortteleissa toteutettiin pilottikokeiluja, joiden ideana oli kehittää Tulevaisuustaajuudesta sopiva versio kyläkehittämisen työkaluksi. Työpajoihin osallistui kymmeniä kylien ja kortteleiden asukkaita ja toimijoita, jotka tekevät yhteisönä töitä oman alueen kehittämisen eteen. Tulevaisuustaajuutta muokattiin soveltumaan erityisesti paikalliskehittämiseen, jolloin esimerkiksi menetelmän sanoitusta sovellettiin ja valmiita esimerkkejä vaihdettiin paremmin kyläkontekstiin sopiviksi. Lisäksi tuotettiin työpohjia kylän vision ja toimenpiteiden kirjaamiseen, jotka jäivät dokumentaatioksi ja paikallisen kehittämisen tueksi.

Mitä opittiin?

Tulevaisuustaajuus-menetelmä kannattaa mukauttaa kohderyhmälle sopivaksi. Jotta tiedetään, mikä toimii, voi erilaisia versioita testata. Siksi pilottikokeilujen järjestäminen kylissä kannatti. Arkikielisyys, ymmärrettävyys ja se, että tarinat ja esimerkit koskettava kohderyhmää takaavat sen, että työpajan osallistujilla on parhaat mahdolliset eväät innostua tulevaisuusajattelusta ja rakentaa rohkeita tulevaisuuskuvia.

Tutustu!

Tulevaisuuden kylät ja korttelit

Tiimi

Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläasiamies Merja Kaija

Päijät-Hämeen Kylät / Päijänne-Leader ry:n kyläaktivaattorit Henna Pirkonen ja Tiina Västilä

Mitä mieltä?

”Erilaisen tulevaisuuden kuvittelu on vaikeaa, mutta on silti hedelmällistä kuulla muiden ajatuksia aiheesta.” Työpajan osallistuja

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?