Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus lastensuojelun sijaishuollossa

Lastensuojelun kehittämisjärjestö Pesäpuun Tulevaisuustaajuus-työpajoissa pureuduttiin lastensuojelun tulevaisuuteen.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Pesäpuu ry:n lastensuojelun asiantuntijat toivat tulevaisuusajattelua lastensuojelun sijaishuollon kentälle Tulevaisuustaajuus-menetelmää hyödyntäen. Tavoitteena oli vahvistaa lastensuojelun toimijoiden kykyä toimia lastensuojelun yhteisen ja kestävän tulevaisuuden eteen.

Lisäksi keskityttiin lastensuojelun nykyisten ja entisten asiakkaiden tulevaisuuskyvykkyyden vahvistamiseen, tarjoten heille keinoja toivottavien tulevaisuuksien kuvitteluun ja niiden saavuttamiseen. Pesäpuu järjesti Tulevaisuustaajuus-työpajoja sekä tuotti materiaalia, jonka avulla lastensuojelun toimijat voivat ottaa Tulevaisuustaajuus-menetelmän käyttöön omassa työssään.

Tulevaisuustaajuutta hyödynnettiin lastensuojelulain kokonaisvaltaista uudistusta pohjustavassa työssä, jossa lähdettiin luomaan visiota lastensuojelulle ja sen lainsäädännölle.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Tulevaisuustaajuus-menetelmää sovellettiin lastensuojelun kontekstiin sopivaksi muokkaamalla menetelmän sanoitusta, esimerkkejä ja tarinoita.

Tulevaisuustaajuudesta muokattiin myös versio, jota hyödynnettiin yhdessä 16-29-vuotiaiden nykyisten tai entisten lastensuojelun asiakkaiden kanssa. Heidän kanssaan työstettiin lastensuojelun tulevaisuuskuvien lisäksi nuorten omia tulevaisuuden visioita. Nuorten kanssa toteutetuissa Tulevaisuustaajuus-työpajoissa kiinnitettiin huomiota erityisesti työskentelyn muotoon: hankkeen aikana testattiin erilaisia toteutustapoja, muun muassa Discord-alustalla. Discordiin mukautettu lyhyempi työpaja toteutettiin lastensuojelusta kokemusta omaaville nuorille suunnatulla Nuorten Turvasatama-palvelimella, jossa tavoitetaan erityisesti niitä nuoria, joilla on erilaisia esteitä kasvokkaiseen osallistumiseen. Keskeistä oli haastaa nuorten omalle elämälleen asettamia tulevaisuusoletuksia ja kuvitella toivottavia tulevaisuuksia ja tekoja niiden saavuttamiseksi.

Mitä opittiin?

Nuorten kanssa työskennellessä on tärkeää pysähtyä pohtimaan, kuinka työskentely toteutetaan mahdollisimman selkokielisesti ja ymmärrettävästi. Myös esimerkkien kohdalla on tärkeää valita nuoria puhuttelevia ja nuorten tuntemia esimerkkejä. Puheosuuksia kannattaa lyhentää, ja antaa enemmän aikaa yhdessä tekemiselle.

Tutustu!

Materiaali tulossa

Tiimi

Asiantuntija Milja Kaijanen

Projektipäällikkö Krista Kokkonen

Kehittämispäällikkö Onni Westlund

Mitä mieltä?

”Osallistuminen Tulevaisuustaajuus-työpajaan oli vähän raskasta ja pelottavaakin, mutta samaan aikaan innostavaa ja toivoa luovaa” – lastensuojelun sijaishuollon kokemusasiantuntija

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?