Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus lukio-opetuksessa

Rovaniemeläislukioissa pohjoisen nuorten tulevaisuustaitoja lähdettiin kehittämään Tulevaisuustaajuus-menetelmän avulla.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Lukion uusi opetussuunnitelma painottaa tulevaisuusajattelun merkitystä ja laaja-alaista osaamista. Rovaniemeläiset Ounasvaaran ja Lyseonpuiston lukiot kehittivät yhdessä tapoja jalkauttaa tulevaisuusajattelua lukio-opetukseen. Tavoitteena oli rohkaista nuoria ajattelemaan tulevaisuutta muutenkin kuin uhkakuvien kautta. Lukio luo tulevaisuutta -hankkeessa haluttiin voimaannuttaa nuoria ajattelemaan, että erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia on useita ja voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu, sisältäen myös oman uravalinnan.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmää sovellettiin useisiin eri oppiaineisiin kuten filosofiaan, historiaan, yhteiskuntaoppiin, kemiaan, äidinkieleen ja opinto-ohjaukseen. Työpajamenetelmän pohjalta kehitetty oppiainekohtainen oppimateriaali sisältää tehtäviä, videoita, kuunnelmia sekä oppiaineisiin kytkeytyvää sisältöä. Oppimateriaalien kehittämiseen osallistui lukioiden opettajia ja tukea saatiin myös asiantuntijoilta Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.

Mitä opittiin?

Tulevaisuustaajuus tukee lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta tarjoamalla opetukseen laaja-alaista ja monitieteistä tapaa tarkastella asiaa, joka koskettaa meitä kaikkia – tulevaisuutta. Menetelmää pystytään soveltamaan eri oppiaineisiin innovatiivisella tavalla. Menetelmän myötä päästään vahvistamaan kuvittelun ja ennakoinnin taitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tämän päivän lukiolaiselle hyvin tärkeitä.

Tutustu!

Tulevaisuustaajuus lukiossa

Tiimi

Projektipäällikkö Katri Kykyri

Lysenpuiston lukion apulaisrehtori/opinto-ohjaaja Anu Turunen

Ounasvaaran lukion kemian ja matematiikan opettaja Maarit Lepistö

sekä joukko lukioiden opettajia ja asiantuntijoita Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta

Mitä mieltä?

“Tämä työpaja oli kyllä hyvä! Tulevaisuuteen liittyvä ahdistus oikeasti helpottui. Tätä aion käyttää jatkossakin” , abiturientti

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?