Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuus yleiskaavatyössä

Tulevaisuustaajuus toi asukkaat yhdessä yleiskaavoituksen äärelle.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Espoossa käynnistyi vuonna 2022 yleiskaavaprosessi, joka tähtää vuoteen 2060. Kaupungissa haluttiin ottaa käyttöön uusia keinoja osallistaa espoolaisia kaavan tavoitteiden laatimiseen. Hankkeessa järjestettiin Tulevaisuustaajuus-työpajoja erilaisille kohderyhmille: lukiolaisille, elinkeinoelämän ja kaupan edustajille, kuntapäättäjille ja kaikille kuntalaisille.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Koska työpajoista haluttiin saada aineksia yleiskaavan visioon ja tavoitteisiin, panostettiin niissä erityisesti kuvittele-osioon. Työpajan sanoituksessa ja tehtävissä käytettiin kaupunkisuunnitteluun sopivia teemoja.

Tulevaisuusoletuksia haastettiin muun muassa Aalto-yliopiston maankäytön suunnittelun opiskelijoiden tekemien tulevaisuusskenaarioiden ja Futuricen luomien kaupan tulevaisuuteen liittyvien tulevaisuuskuvien pohjalta.

Kuntapäättäjille suunnatussa työpajassa keskityttiin uusien visioiden luomisen sijaan asukkaiden ja sidosryhmien visioihin ja siihen, miten yleiskaavalla voitaisiin vaikuttaa asukkaiden visioiden toteutumiseen tulevaisuuden Espoossa, ja miten tämän tulisi näkyä yleiskaavan tavoitteissa.

Mitä opittiin?

Tärkeitä oppeja saatiin siitä, miten työpajoja kannattaa markkinoida ja kutsua koolle. Yhteistyö lukioiden ja työväenopiston kanssa auttoi tavoittamaan sellaisia osallisia, jotka eivät aiemmin olleet osallistuneet kaupunkisuunnitteluun. Kohdennettujen kutsujen avulla taas tavoitettiin parhaiten sellaiset henkilöt, joilla oli jo valmiiksi kiinnostuneisuutta tulevaisuusajatteluun tai kaupunkisuunnitteluun liittyen. Oikeiden yhteyshenkilöiden löytämiseen on selvästi kannattavaa panostaa, sillä yhteyshenkilöt voivat markkinoida tapahtumaa omille verkostoilleen. Myös työpajojen ajankohtaa sekä sijainti on tarpeen suunnitella kohderyhmän mielessä pitäen ja tilaisuudet järjestää lähellä tavoiteltuja osallistujia, heille tutuissa tiloissa, mikäli mahdollista.

Tutustu!

Espoon yleiskaavoitus Tulevaisuustaajuudella

Tiimi

Susanna Nurmi, hankkeen koordinaattori

Heli-Maija Nevala, palvelupäällikkö

Heini-Sofia Iho, yleiskaavasuunnittelija

Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö (31.8.2022 saakka)

Kristiina Rinkinen, suunnittelupäällikkö (31.8.2022 saakka)

Mitä mieltä?

“Hyvin johdateltiin aiheeseen askel kerrallaan ja oli hyvin ohjattu tilaisuus. Mielestäni oli hyvin käytännöllinen, vaikka aihe on laaja.” – palaute työpajan osallistujalta

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?