Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Turhat nurmikot niityiksi

Sekä yksityiset että julkiset viheralueet voivat lisätä kaupunkien biodiversiteettiä ja toimia apuna hiilensidonnassa. Kokeiluna syntynyt infopaketti helpottaa yksityisten ja julkisten nurmikkojen muuttamista niityiksi.

Julkaistu

Ongelma

Kaupunkien viheralueet sekä taloyhtiöiden ja omakotitalojen pihat ovat tyypillisesti nurmikkoa. Se on lajistoltaan köyhää, kallista ylläpitää ja intensiivisten hoitotoimien vuoksi merkittävä hiilipäästöjen lähde. Ihmisillä ei ole riittävästi tietoa tehokkaista keinoista lisätä biodiversiteettiä tai löytää vaikuttamisen paikkoja kaupunkien päätöksentekoprosesseista. Monia nurmikoita voitaisiin niityttää kustannustehokkaasti alentamalla hoitoluokkaa ja vähentämällä hoitoa.

Ratkaisu

Kaupunkiluonnon jälleenrakentajat ovat osallistuneet kymmenen uuden niittykohteen tuomiseen Helsinkiin OmaStadi-rahoituksella ja tuottaneet infomateriaalipaketin niityttämisestä. Sitä voidaan hyödyntää hiilen sidonnan ja biodiversiteetin lisäämiseksi kaupunkien viheralueilla sekä taloyhtiöiden ja yksityisten ihmisten pihoilla. Helposti ymmärrettävä materiaali antaa yksilöille valmiuksia toimia itse niityttäjänä tai toimia aloitteentekijänä sekä yksityisten että julkisten viheralueiden niityttämiseksi.

 

 

Mistä on kyse?