Arvioitu lukuaika 1 min

Turhat nurmikot niityiksi

Sekä yksityiset että julkiset viheralueet voivat lisätä kaupunkien biodiversiteettiä ja toimia apuna hiilensidonnassa. Kokeiluna syntynyt infopaketti helpottaa yksityisten ja julkisten nurmikkojen muuttamista niityiksi.

Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu

Ongelma

Kaupunkien viheralueet sekä taloyhtiöiden ja omakotitalojen pihat ovat tyypillisesti nurmikkoa. Se on lajistoltaan köyhää, kallista ylläpitää ja intensiivisten hoitotoimien vuoksi merkittävä hiilipäästöjen lähde. Ihmisillä ei ole riittävästi tietoa tehokkaista keinoista lisätä biodiversiteettiä tai löytää vaikuttamisen paikkoja kaupunkien päätöksentekoprosesseista. Monia nurmikoita voitaisiin niityttää kustannustehokkaasti alentamalla hoitoluokkaa ja vähentämällä hoitoa.

Ratkaisu

Kaupunkiluonnon jälleenrakentajat ovat osallistuneet kymmenen uuden niittykohteen tuomiseen Helsinkiin OmaStadi-rahoituksella ja tuottaneet infomateriaalipaketin niityttämisestä. Sitä voidaan hyödyntää hiilen sidonnan ja biodiversiteetin lisäämiseksi kaupunkien viheralueilla sekä taloyhtiöiden ja yksityisten ihmisten pihoilla. Helposti ymmärrettävä materiaali antaa yksilöille valmiuksia toimia itse niityttäjänä tai toimia aloitteentekijänä sekä yksityisten että julkisten viheralueiden niityttämiseksi.

suositukset & yhteystiedot

Kaupunkiluonnon jälleenrakentajat -tiimin suositukset:

Julkisten nurmien hoitoluokitusta tulisi muuttaa tarvittaessa. Asukkaat ovat usein parhaiten perillä alueen käyttötavoista, heitä kannattaa kuunnella. Eri viheralueilla tulisi käyttää sen olosuhteisiin parhaiten sopivia menetelmiä, jotka monissa tapauksissa ovat myös taloudellisesti nurmialueen hoitoa edullisempia. Niityttäminen tulisi nostaa aktiivisesti esille hyvänä vaihtoehtona viheralueita suunniteltaessa niin kansalaisten, konsulttien kuin virkamiestenkin toimesta.

Kaupunkiluonnon jälleenrakentajat

Pieta Jarva, Baltic Sea Action Group (pieta.jarva(at)bsag.fi)
Suvi Laukkanen, vapaa toimija/Dodo ry
Esko Salo, Jyväskylän yliopisto
Outi Tahvonen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lue lisää: www.carbonaction.org/fi/pihatjapuistot

 

 

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?