Arvioitu lukuaika 1 min

USKOT-foorumin vaikuttajat

USKOT-foorumin vaikuttajat haluavat tukea uskonnollisella kentällä toimivien ja haavoittuvassa asemassa olevien äänen kuulumista heitä koskettavassa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Ongelma

Suomen uskonnolliseen kenttään – niin suurimpien uskontojen harjoittajiin kuin pienempiinkin uskonnollisiin yhdyskuntiin – mahtuu runsaasti ihmisiä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Erityisesti maahanmuuttajat ja ulkomaalaistaustaiset eri uskontokuntiin kuuluvat henkilöt jäävät demokratian kapeikkoihin.

Ratkaisu

USKOT-foorumina vaikuttajat haluavat tukea haavoittuvassa asemassa olevien äänen kuulumista median kautta sekä päättäjien suuntaan heitä koskettavassa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?