Työkalu
Arvioitu lukuaika 4 min

Utopian rakennuspalikat

Millainen olisi merkittävästi erilainen, mutta toivottava tulevaisuus? Tässä harjoituksessa pääset kuvittelemaan tulevaisuuden yhteiskuntaa ja haastamaan nykyisyyttä utopioiden avulla.

Julkaistu

Voimme toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden, jonka pystymme kuvittelemaan. Tällä hetkellä julkisuuden kautta välittyvä kuva tulevaisuudesta on kuitenkin kapea, täynnä uhkakuvia ja usein pienen asiantuntijajoukon muodostama. Tulevaisuuksien kirjoa täydentämään ja uhkakuvia tasapainottamaan tarvitaan houkuttelevia näkymiä siitä, miltä elämä ja yhteiskunta näyttävät, kun eletään kestävästi.

Utopiat pyrkivät esittämään radikaaleja vaihtoehtoja nykyiselle yhteiskunnalle, eivät niinkään ”kehittämään” nykyistä yhteiskuntaa. Utopiat ja niiden kehittäminen kannattaa nähdä menetelmänä, joka auttaa haastamaan ja avartamaan käsityksiä toivottavasta yhteiskunnasta. Voit lukea lisää utopioista Usko tulevaisuuteen -muistiosta.

Tämän harjoituksen tavoitteena on johdattaa utopioiden pohtimiseen käytännössä, luoda kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea tulee huomioida, ja konkretisoida utopia ihmisen tasolle. Harjoituksessa hyödynnetään erilaisia hahmotelmia yhteiskuntajärjestyksestä, taloudesta, kulttuurista, yhteisöistä, teknologiasta ja infrastruktuurista ikään kuin rakennuspalikoina, joiden pohjalta luodaan yksi kuvaus mahdollisesta utopiasta. Lopuksi pohditaan, millaista kyseisessä utopiassa olisi elää, jotta päästään paremmin kiinni keskusteluun siitä, mikä meille on oikeastaan tulevaisuudessa tärkeää.

Tee näin

1. Virittäytyminen

Sulkekaa silmänne hetkeksi ja miettikää, millainen olisi toivottava tulevaisuus? Kuvitelkaa, että matkaatte tähän ihannemaailmaan, utopiaan: miltä siellä näyttää, minkälaisia ääniä siellä kuuluu jne.? Työpajan vetäjä voi hyödyntää seuraavaa esimerkkisanoitusta:

”Sulkekaa silmänne ja ottakaa mukava asento. Hengittäkää muutaman kerran syvään. Siirrytte nyt ajassa tulevaisuuteen ja paikassa toisenlaiseen maailmaan, utopiaan. Täältä löydätte täydellisen yhteiskunnan, jossa kaikki on mallillaan. Katselkaa ympärillenne. Mihin huomio kiinnittyy ensimmäisenä? Mitä näette? Millaisia ihmisiä näette, miten he käyttäytyvät?

Liikkukaa nyt utopiassanne johonkin toiseen paikkaan ja kuvitelkaa, miten maisema muuttuu. Millaisia rakennuksia näette?

Viekää huomiota nyt muihin aisteihin. Miltä utopiassa tuoksuu? Millaisia ääniä siellä kuuluu? Miltä siellä tuntuu?

Nyt on aika lähteä utopiasta. Matkaatte takaisin nykyhetken maailmaan, mutta pitäkää mielessänne juuri kokemanne ja näkemänne utopia.”

Kirjoittakaa seuraavaksi itsenäisesti muutaman minuutin ajan ylös huomioita äskeisestä mielikuvitusmatkastanne. Muistiinpanot auttavat teitä seuraavassa vaiheessa, kun ryhdytte rakentamaan ryhmän kanssa varsinaista utopiaa.

2. Utopian rakennuspalikat

Seuraavaksi ryhdytte ryhmän kanssa rakentamaan yhteistä utopiaa. Kuvatkaa utopiaa tarkemmin hyödyntäen utopian rakennuspalikoita. Niihin on valittu muutamia ehdotuksia neljään teemaan liittyen:

  • Yhteiskunta (sinireunaiset palikat): millainen hallinto on, miten päätöksenteko toimii, miten järjestystä pidetään yllä? Valitkaa maksimissaan kaksi palikkaa.
  • Talous (punareunaiset palikat): millainen raha on käytössä, miten vaihdanta toimii, millaista on työ, miten tuotanto ja kulutus toimii? Valitkaa jälleen maksimissaan kaksi palikkaa.
  • Kulttuuri ja yhteisöt (keltareunaiset palikat): mistä ihmisille tulee merkityksen tunne, millaisia yhteisöt ovat ja miten ne toimivat? Valitkaa jälleen maksimissaan kaksi palikkaa.
  • Ympäristö (vihreäreunaiset palikat): miltä utopiassa näyttää, millaista teknologiaa on käytössä, millainen on infrastruktuuri? Valitkaa jälleen maksimissaan kaksi palikkaa.

Palikoissa on eritasoisia ideoita teemoihin liittyen. Ne on tarkoitettu ajatusten ja keskustelun herättäjiksi, ei valmiiksi vastauksiksi. Voitte hyvin myös määritellä omat palikat.

Kun olette saaneet valittua haluamanne palikat, katsokaa millaisen kokonaisuuden ne muodostavat. Voitte halutessanne vielä palata omiin ensimmäisessä vaiheessa tekemiinne muistiinpanoihin ja vaihtaa muutaman palikan..

3. Päivä elämässä

Kun olette saaneet utopian kuvattua rakennuspalikoiden avulla, on aika miettiä, millaista siellä olisi elää.

Ottakaa henkilökortti. Tehtävänänne on kuvata kolme hetkeä henkilön elämästä yhden päivän ajalta: mitä henkilö tekee aamulla, mitä päivällä, mitä illalla? Koittakaa olla mahdollisimman konkreettisia. Millaista elämä on utopiassa?

Voitte tässä yhteydessä myös tehdä kaksi vaihdosta tai täydennystä utopiapalikoihin, jos huomaatte jonkun oleellisen asian puuttuvan.
Valmistautukaa kertomaan henkilön päivästä muille.

4. Purku ja reflektio

Kertokaa tarinat päivästä utopiassa lyhyesti toisille ryhmille.

Keskustelkaa yhdessä, millaisia ajatuksia harjoitus herätti. Mistä oli helppo olla samaa mieltä, mistä oli erimielisyyksiä? Millaiselta kuvatut utopiat kuulostavat? Millaisia samankaltaisuuksia niissä on, miten ne eroavat? Millaista utopioissa olisi asua?

Mistä on kyse?