julkaisut

Usko tulevaisuuteen

Utopiat yhteiskunnallisten tulevaisuuksien avartajina

Kirjoittajat

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Hannu-Pekka Ikäheimo

Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi

Pinja Parkkonen

Asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Julkaistu

Vuoden 2019 alussa aloimme Sitran ennakointitoiminnossa valmistella uutta projektia tulevaisuuskyvykkyyksien vahvistamiseksi. Kimmokkeena oli julkisuudesta välittyvä kuva tulevaisuudesta, joka näyttäytyy kapeana, dystooppisena ja pienen asiantuntijajoukon muodostamana. Pohdimme, miten tällainen näkymä tulevaisuudesta vaikuttaa ihmisten kokemuksiin omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Kansainväliset tutkimukset ovat välittäneet huolestuttavaa viestiä kansalaisten näköalojen kaventumisesta ja luottamuksen rapautumisesta suhteessa tulevaisuuteen.

Yksi Sitran työtä ohjaavista vaikuttavuustavoitteista on, että Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin. Tätä edistämme erityisesti ennakointityöllämme. Mutta kuinka laajasti ja rohkeasti osaamme ajatella tulevaisuuden mahdollisia kehityssuuntia? Miten kykymme ajatella tulevaisuudesta vaikuttaa tämän päivän tekemiseen? Aiheuttavatko vallitsevat tulevaisuuskuvat enemmän pelkoa ja lamaannusta, kun tulevaisuustyö voisi lisätä myös toivoa ja toimintaa?

Sitrassa ennakointityömme lähtökohtana on, että tulevaisuus on avoin ja siksi siihen voi vaikuttaa tämän päivän teoilla ja valinnoilla. On kuitenkin vaikeaa toteuttaa sellaista parempaa huomista, jota ei pysty edes kuvittelemaan. Siksi tarvitaan tapoja, joiden avulla haastaa ja avartaa vallitsevia tulevaisuuskuvia ja joiden avulla voidaan laajentaa tulevaisuudesta keskustelevien joukkoa.

Voisivatko utopiat auttaa vetreyttämään ja venyttämään mielikuviamme tulevaisuudesta? Tässä muistiossa syvennytään utopioiden rooliin tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa ja selvennetään, mitä utopiat oikein ovat ja miten niitä voidaan kehittää ja käyttää tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa. Muistio tarkastelee utopioita ja utopiointia menetelmänä, jonka avulla voitaisiin laaja-alaisesti, osallistavasti ja rakentavasti keskustella tulevaisuudesta.

Tämän muistion lisäksi projektivalmistelun tuloksena syntyi Tulevaisuuden uudistajat -projekti. Projekti keskittyy ennakoinnin ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojen, ns. tulevaisuuskyvykkyyksien, kehittämiseen, kouluttamiseen ja levittämiseen. Tämän kautta edistämme toivottavien tulevaisuuksien kuvittelemisen taitoa ja laajennamme toivotuista tulevaisuuksista keskustelevien ihmisten joukkoa. Tähän utopiointi voi tarjota yhden hyvän lähestymistavan. Utopiat voivat auttaa ymmärtämään, mikä on toivottavaa ja tavoiteltavaa sekä tasapainottaa uhkakuvien värittämää kuvaa maailmasta.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Usko tulevaisuuteen

Alaotsikko

Utopiat yhteiskunnallisten tulevaisuuksien avartajina

Tekijät

Mikko Dufva, Hannu-Pekka Ikäheimo, Jenna Lähdemäki-Pekkinen & Pinja Parkkonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

27 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-164-1

ISBN (PDF)

978-952-347-165-8

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

tulevaisuus, utopiat, yhteiskunta, uudistaminen, tulevaisuudenodotukset, osallistuminen

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?