cases
Beräknad läsningstid 5 min

Byggklossar för en utopi

Hurdan skulle en betydligt annorlunda, men önskvärd framtid se ut? I denna övning får du föreställa dig framtidens samhälle och utmana nuet med hjälp av utopier.

Publicerad

Vi kan endast genomföra en sådan framtid som vi kan föreställa oss. För närvarande är emellertid den bild av framtiden som förmedlas via medier snäv, fylld av hotbilder och ofta har den skapats av en liten expertgrupp. För att komplettera framtidsspektrumet och balansera hotbilderna behövs attraktiva utsikter om hur livet och samhället ser ut när man lever hållbart.

Utopierna har som mål att presentera radikala alternativ för det nuvarande samhället, inte egentligen att ”utveckla” det nuvarande samhället. De lönar sig att betrakta utopier och utvecklingen av dem som en metod som hjälper till att utmana och utvidga uppfattningarna om ett önskvärt samhälle. Du kan läsa mer om utopier i promemorian Usko tulevaisuuteen (på finska).

Syftet med övningen är att leda till reflektioner över utopier i praktiken, skapa en övergripande bild av vad man ska beakta och konkretisera utopin på människonivån. I övningen utnyttjas olika skisser över samhällsordningen, ekonomi, kultur, gemenskaper, teknologi och infrastruktur liksom byggklossar, utifrån vilka man tar fram en beskrivning av en möjlig utopi. Till slut reflekterar man hurdant det skulle vara att leva i utopin i fråga, så att man får en bättre diskussion om vad som egentligen är viktigt för oss i framtiden.

Gör så här

1. Förberedande övningar

Blunda en stund och fundera över hur en önskvärd framtid skulle se ut? Föreställ er att ni reser till denna idealvärld, utopi: hur ser det ut där, vilka ljud hör ni osv.? Workshopledaren kan utnyttja följande exempelverbalisering:

”Blunda och sitt bekvämt. Andas in djupt några gånger. Ni övergår nu tidsmässigt till framtiden och fysiskt till en annan värld, en utopi. Här hittar ni ett fullkomligt samhälle, där allt fungerar som det ska. Se er omkring. Vad lägger ni märke till allra först? Vad ser ni? Vilka människor ser ni, hur beter de sig?

Flytta nu i er utopi till en annan plats och föreställ er hur landskapet förändras. Hurdana byggnader ser ni?

Observera nu andra sinnen. Hur doftar det i en utopi? Vilka ljud hör man där? Hur känns det där?

Nu är det dags att lämna utopin. Ni reser tillbaka till nutidens värld, men kom ihåg den utopi som ni precis har upplevt och sett.”

Skriv sedan självständigt i några minuter observationer om fantasiresan. Anteckningarna hjälper er i nästa skede, då ni börjar skapa en egentlig utopi med gruppen.

2. Byggklossar för en utopi

Sedan börjar ni bygga upp en utopi tillsammans med gruppen. Beskriv utopin närmare så att ni utnyttjar byggklossar för en utopi. Man har valt några förslag som gäller fyra teman:

  • Samhälle (klossarna med blå kanter):hurdan är förvaltningen, hur fungerar beslutsfattandet, hur upprätthålls ordning? Välj högst två klossar.
  • Ekonomi (klossarna med röda kanter): hurdan valuta används, hur fungerar byteshushållning, hurdant är arbetet, hur fungerar produktionen och konsumtionen? Välj åter högst två klossar.
  • Kultur och gemenskaper: (klossarna med gula kanter): hur får människorna en känsla av betydelse, hurdana är gemenskaper och hur fungerar de? Välj åter högst två klossar.
  • Miljö (klossarna med gröna kanter): hur ser det ut i en utopi, vilken teknologi används, hurdan är infrastrukturen? Välj åter högst två klossar.

Klossarna har idéer på olika nivåer i anknytning till temana. Syftet med dem är att väcka tankar och diskussion, inte att ge färdiga svar. Ni kan gott och väl också definiera egna klossar.

När ni har valt de klossar som ni önskar, se vilken slags helhet de bildar. Om ni vill kan ni ännu återgå till de anteckningar som ni gjorde i första skedet och byta några klossar.

3. En dag i livet

När ni har beskrivit utopin med hjälp av byggklossarna, är det dags att fundera över hur det skulle vara att leva där.

Ta ett personkort. Er uppgift är att beskriva tre stunder i personens liv under en dag: vad gör personen på morgonen, på dagen och på kvällen? Försök vara så konkreta som möjligt. Hurdant är livet i en utopi?

Här kan ni också göra två byten eller kompletteringar till utopiklossarna, om ni märker att något väsentligt fattas.
Förbered er inför att berätta om personens dag för andra.

4. Genomgång och reflektion

Berätta kortfattat berättelserna om en dag i utopin för de övriga grupperna.

Diskutera tillsammans vilka tankar övningen väckte. Vad var det lätt att hålla med om, vad var ni oeniga om? Hur låter de beskrivna utopierna? Vilka liknande drag har de och hur skiljer de sig från varandra? Hurdant vore det att bo i en utopi?

 

Vad handlar det om?