Julkaistu 28.02.2018

Valitse menetelmä

Valitse sellainen dialogimenetelmä, joka tukee parhaiten tilaisuuden tavoitteita. Menetelmiä voi myös yhdistellä jos aikaa on riittävästi. Dialogia voidaan käydä avoimesti tai rakenteellisesti. Jos olet aloittelija, voi olla helppoa aloittaa kokeilemalla tarkkaan käsikirjoitettua rakenteellista dialogia, jossa puheenvuorojen pituudet on ennalta määritetty. Kokemuksen karttuessa on helpompaa siirtyä ohjaamaan avoimempaa dialogia.

Dialogissa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

  • Pienryhmädialogit (alle 10 henkeä) – keskustelu jossa jokainen pääsee ääneen ja jossa puhutaan yksi kerrallaan
  • Akvaariokeskustelu, jossa pienryhmä käy keskustelua ja muut kuuntelevat vuorotellen
  • Parikeskustelut, joilla voidaan virittäytyä keskusteluaiheeseen tai syventää keskustelua
  • Kumuloituvat parikeskustelut, joissa vuorotellen kuunnellaan pareja sekä pyritään liittämään kokemuksiin uudet puheenvuorot
  • Suurryhmädialogit (yli 10 henkeä) – kaikkien kuulluksi tuleminen mahdollistuu parikeskusteluiden kautta
  • Verkkodialogi

Dialogissa yllätykset kuuluvat asiaan ja niiden ohjaamiseen löydät kättä pidempää täältä. 

Miten?

Avoin dialogi

Anna keskustelun sisältöä ohjata vain sille annettu tai määritetty mahdollinen teema. Jos teemaa ei ole, kerro osallistujille, että tarkoituksena on puhua siitä, mikä heille juuri siinä hetkessä on tärkeää. Käy alussa läpi keskustelun pelisäännöt ja roolit keskustelussa. Käytä aikaa tutustumiskierrokseen.  Tutustumiskysymyksen on hyvä olla sellainen, jonka kautta osallistujat virittäytyvät kertomaan kokemuksistaan. Kysy osallistujilta tuntevatko he toisiaan entuudestaan. Tämän jälkeen anna keskustelun virrata omalla painollaan. Käytä ohjaustoimenpiteitä ja vaikka keskustelu on avointa, pidä kiinni pelisäännöistä ja puutu tarvittaessa puheenvuorojen pituuksiin ja varmista että jokainen pääsee ääneen. Käytä avoimen dialogin lopussa aikaa sen läpikäymiseen, mistä on keskusteltu ja miten osallistujat ovat kokeneet keskustelun. Jos ryhmästä tuntuu tarpeelliselta, voitte dokumentoida keskustelua lopuksi  vaikkapa fläpille.

Puolistrukturoitu dialogi

Tee keskustelulle löyhä käsikirjoitus. Pohdi, millainen voisi olla keskusteluteemaan liittyvä aloituskysymys. Hyvä aloituskysymys on sellainen, joka ohjaa osallistujat pohtimaan käsiteltävää teemaa oman kokemuksen kautta. Tällainen kysymys voi olla vastaavanlainen:

”Kerro jokin tilanne, jolloin olet ollut ylpeä asiasta/aiheesta/ryhmästä/työstä jne.”
”Kerro jokin omakohtainen kokemus, jolloin sinusta tuntui XXXX”

Aloituskysymys virittää keskustelijat kokemuspuheeseen ja keskusteluteemaan. Kierroksen jälkeen esitä ryhmälle kysymys siitä, mistä he haluavat dialogissa nyt puhua.

”Mistä on tarpeen nyt puhua?”

Samalla kun kuuntelet, kirjoita keskusteluaiheita ylös fläpille. Kun aiheita on fläpillinen, pyydä osallistujia valitsemaan se/ne ajan puitteissa, joista on suurin tarve keskustella. Riippuen ryhmän koosta ja aiheiden laajuudesta, yhteen aiheeseen on hyvä varata vähintään 30 minuuttia aikaa. Jos ryhmä ei kykene itse valitsemaan aihetta, pyri valitsemaan sellainen aihe, joka on omasta mielestäsi ryhmälle tärkein. Kerro, että sinä kannat vastuun valinnasta ja varmista, ettei valitun aiheen käsittely ole kenellekään ylitsepääsemätön ongelma.

Keskustelun lopussa käykää läpi, mitä aiheista oivallettiin ja miten osallistujat kokivat keskustelun.

Rakenteellinen dialogi

Valmistaudu käsikirjoittamalla koko keskustelu. Pohdi ennakkoon kysymykset ja näille tarkka vastausaika per osallistuja. Sopiva vastausaika on noin 2 minuuttia. Alussa on tarpeen kellottaa ja keskustelun edetessä osallistujat yleensä itse alkavat huolehtia ajan riittävyydestä. Srukturoidussa dialogissa kysymykset etenevät koko ajan syvemmälle teeman käsittelyyn.

Mistä on kyse?