Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Vapaaehtoiset sopimukset edistävät kiertotaloutta lainsäädäntöä vikkelämmin

Yksityisen ja julkisen sektorin solmimat green deal -sopimukset tehostavat kiertotaloutta edistävän lainsäädännön toimeenpanoa tai täydentävät lainsäädäntöä.

Julkaistu

Haaste

Kiertotalouden edistäminen lainsäädännön avulla (mm. tuottajavastuun laajentaminen) voi olla toisinaan tarpeettoman jäykkä ja hidas keino saada aikaan haluttu vaikutus.

Ratkaisu

Useissa tapauksissa valtio ja muut toimijat ovat halukkaita edistämään asioita vapaaehtoiselta pohjalta, mikä mahdollistaa joustavamman ja nopeamman tavan toimia. Sopimuksissa voidaan asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä toteuttaa tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen ilman turhaa sääntelyä.

Ministeriöiden ja toimialaliittojen tai etujärjestöjen kesken voidaan tehdä kiertotaloutta edistäviä ja ilmastonmuutokseen vastaavia vapaaehtoisia sopimuksia eli ns. green deal -sopimuksia. Yksittäiset yritykset ja kunnat sekä muut toimijat sitoutuvat edistämään sopimusten tavoitteita ennakkoon sovituilla toimenpiteillä tekemällä sopimukseen erillisen sitoumuksensa. Tähän mennessä on solmittu muovikassien kulutuksen sekä autoalan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät green deal -sopimukset. Sopimusten vaikuttavuutta seurataan ja tuloksista raportoidaan Sitoumus 2050 -sivustolla.

Ympäristöministeriön johdolla käydään keskusteluja uusista sopimuksista useissa eri teemoissa. Liikkumiskäyttäytymisen muutosta voitaisiin tukea yhteistyössä työnantajien kanssa esimerkiksi kestävän liikkumisen sopimuksella. Green deal -sopimusten avulla voidaan myös edistää kestäviä julkisia hankintoja. Materiaalitehokkuussopimuksia eri materiaaleihin liittyen laaditaan parhaillaan Motivan johdolla.

Mistä on kyse?