Menetelmä
Arvioitu lukuaika 2 min

Vauhdita toimintaa: Yrityskehitysohjelmamalli kestävän arjen ratkaisuille

Miten useampi yritys voisi osallistua kestävän arjen mahdollistamiseen kannattavasti? Tämä kehitysohjelmamalli auttaa sitouttamaan yrityksiä tarjoamaan ihmisille uusia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat siirtymää kestävään arkeen laajemmassa mittakaavassa.

Kirjoittaja

Saara Rimon

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

luotiin auttamaan kestävällä liiketoimintamallilla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Ohjelma perustuu nopeisiin liiketoimintakokeiluihin kestävien tuotteiden kehittämiseksi ja lanseeraamiseksi suurille asiakasryhmille, ei vain ekokuluttajien pienelle kohderyhmälle.

Yrityskehitysohjelma toteutettiin kymmenen pk-yrityksen ja kymmenen suuren kuluttajamarkkinoilla toimivan yrityksen kanssa.

Ohjelmassa jokainen pk-yrityksen ja suuren yrityksen pari suunnitteli kokeiluja yhdessä niin, että organisaatiot pystyivät oppimaan toisiltaan ja kehittämään uutta kestävää liiketoimintaa yhdessä. Kokeilujen tavoitteena oli kehittää Ideoita ja tuotteita markkinavalmiimmiksi konsepteiksi ja todentaa liiketoiminnan arvo suurten yritysten avulla tunnistetuilla kuluttajaryhmillä.

Hyödyt

  1. Vaikuttavuutta voidaan lisätä sitouttamalla yrityksiä ja tekemällä hyvää liiketoimintaa kestävillä ratkaisuilla.
  2. Muuttamalla markkinoita ja kasvattamalla kestävien vaihtoehtojen osuutta vaikutetaan merkittävästi sosiaalisiin normeihin ja saavutetaan suuren mittakaavan päästövähennyksiä nopeammin.
  3. Yritykset oppivat yhdessä kestävästä kuluttamisesta ja liiketoimintamalleista.

Tulokset – Suomi

  • Kolmekymmenen yrityksen kokeilut tavoittelivat menestyvää ja kestävää liiketoimintaa. Kehitysohjelman aikana yritysten kehitysosaaminen lisääntyi ja todennettuja liiketoimintamalleja, parhaita ratkaisuja ja prototyyppejä jatkokehitettiin yhteistyössä ohjelman jälkeen. Parhaiten menestyneiden liiketoiminta kasvoi ensimmäisenä vuonna ohjelman jälkeen 50 prosenttia.

Lataa metodin PDF-versio (englanniksi): Catalyse action: Acceleration model for businesses (pdf)

Mistä on kyse?