Siirry suoraan sisältöön

Pellot hiilinieluiksi: Carbon Action -pilotti

Maaperästä ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Sadalla maatilalla tutkitaan ja kokeillaan keinoja maaperän hiilensidonnan nopeuttamiseksi.

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan juuri nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ei yksinään enää riitä. Ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi pitää myös sitoa takaisin maaperään. Tarvitsemme siirtymää teollisesta maataloudesta kiertomaatalouteen, jossa pellot valjastetaan hiiltä sitoviksi hiilinieluiksi.

Carbon Action -pilotin tavoitteena on löytää tieteellisiä vastauksia ja käytännön ratkaisuja siihen, miten hiilensidonta voidaan toteuttaa maataloudessa. Tähtäimessä on kymmenen vuoden tutkimus- ja pilottitoiminnan käynnistäminen. Pilotissa etsitään menetelmiä, joita voidaan soveltaa laajasti eri maatiloilla.

Mitä teemme?

Pilotissa tieteellisesti korkeatasoinen tutkimustieto yhdistyy ruohonjuuritason kokeiluihin. Pilotissa etsitään yhteensä sataa maatilaa, joissa tutkitaan eri hiilensidontamenetelmiä ja -käytäntöjä.

Tutkimuksen avulla lisätään tietoa hiilen kulusta ja varastoitumisesta ilmakehästä maaperään sekä kokeillaan ja vertaillaan maatilojen eri käytäntöjen vaikutuksia maaperän hiilensidontaan. Mahdollisia hiilensidontaan liittyviä menetelmiä ja käytäntöjä ovat muun muassa viljelykierto, lajikirjovähäinen maanmuokkaus tai kevytmuokkaus, kuitupohjaiset maanparannusaineet, orgaaniset lannoitteet ja biostimulantit.

Kuka on mukana?

Baltic Sea Action Group (BSAG), Ilmatieteenlaitos ja Sitra ovat projektin päätoteuttajat. BSAG vastaa kokonaisuuden hallinnasta ja Ilmatieteenlaitos johtaa tieteellistä tutkimusta. Sitra on käynnistänyt pilotin ja toimii sen rahoittajana elokuuhun 2019 asti. Mukana hankkeessa ovat myös Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Missä mennään?

Syksyn 2017 aikana aloitetaan pilottimaatilojen etsintä ja suunnitellaan tiloilla tehtävät toimenpiteet. Lisäksi syksyllä tehdään kattava selvitys tähänastisesta tutkimustiedosta.

Lue lisää täältä.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vain!

Mistä on kyse?