Data Spaces Support Centre

Data Spaces Support Centre (DSSC) on Euroopan unionin rahoittama hanke, jossa Sitra toimii kumppanina. Hankkeessa määritellään yhteiset pelisäännöt data-avaruustyön tueksi ja luodaan digitaalinen data-avaruuksien tukikeskus.

Mistä on kyse?

DSSC-hanke on EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelman rahoittama yhteishanke, jossa selvitetään data-avaruusaloitteiden tarpeet, määritellään yhteiset vaatimukset ja kehitetään yhteiset toimintaperiaatteet. Hankkeen myötä Eurooppaan pystytetään data-avaruuksien digitaalinen tukikeskus. Hanke on osa EU:n datastrategiaa.

Data-avaruudella Data-avaruus; tietoalue Yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen muodostama kokonaisuus, joka on tarkoitettu datan jakamiseen ja vaihtoon tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä. Avaa termisivu Data-avaruus; tietoalue tarkoitetaan yhteisiin periaatteisiin ja pelisääntöihin (hallintomalliin) pohjautuvaa infrastruktuuria, joka on tarkoitettu luotettavaan tiedon jakamiseen dataekosysteemeissä Dataekosysteemi Useista dataverkostoista koostuva verkosto, jossa toimijat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan jakaa ja käyttää dataa verkoston sisällä sekä edistää innovointia ja uutta liiketoimintaa. Avaa termisivu Dataekosysteemi . Yhteisellä eurooppalaisella data-avaruudella tavoitellaan saumatonta digitaalista ratkaisua, jossa voidaan kehittää uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita.

Data-avaruuksia on tunnistettavissa terveyden, teollisuuden, maatalouden, rahoitusalan, liikkuvuuden, vihreän kehityksen (Green Deal), energian, julkishallinnon ja kyvykkyyksien sektoreilla.

DSSC-hanke tarjoaa kansainvälisen näkymän ja vaikuttamismahdollisuuden data-avaruuksien kehittymiseen sekä mahdollisuuden jalkauttaa reilun datatalouden periaatteita Euroopan tuleviin datan jakamisen Datan jakaminen Kahden tai useamman osapuolen välinen tiedonsiirto. Avaa termisivu Datan jakaminen ratkaisuihin.

Hanke alkoi lokakuussa 2022 ja loppuu maaliskuussa 2026.

Mitä teemme?

Yhteistyöhankkeessa tehtävä työ toteutetaan työpaketteina (WP), joissa hankkeen osapuolet ovat mukana.

Sitran on erityisesti mukana kehittämässä data-avaruushankkeiden hallinnointiin ja liiketoimintamalleihin liittyviä rakennuspalikoita, kuten Reilun datatalouden sääntökirjaa sekä datan tuotteistamisen malleja.

Viemme oppeja käytäntöön testaamalla DSSC-hankkeessa kehitettyjä työkaluja Sitran Gaia-X-projektin kautta rahoitetuissa datan jakamisen kokeiluissa.

Ketkä ovat mukana?

DSSC-hankkeessa on mukana 12 organisaatiota. Koordinaattorina toimii saksalainen Fraunhofer-instituutti. Suomesta hankkeessa on mukana Sitran lisäksi MyData Global ja VTT.

Muita varsinaisia kumppaneita ovat BDVA, CapGemini Belgia, FIWARE, Gaia-X, IDSA, KU Leuven, Galwayn yliopisto ja TNO.

Hankkeessa on lisäksi 16 liitännäisjäsentä, muun muassa DIGITALEUROPE ja aNewGovernance.

Missä mennään?

Data Spaces Support Centre -hanke alkoi lokakuussa 2022 ja päättyy maaliskuussa 2026.

Hankkeen edistymistä voi seurata DSSC:n verkkosivuilta ja Euroopan komission projektitietokannasta.

Data Spaces Starter Kit -aloitusoppaan (PDF) viimeisin versio on julkaistu maaliskuussa 2023.

Data-avaruuskehittämiseen tarkoitetun toimintaohjeiston eli Blueprintin ensimmäinen versio 0.5 julkaistiin DSSC:n verkkosivuilla syyskuussa 2023.

Data-avaruustyön tueksi koottu sanasto päivittyi syyskuussa 2023 DSSC:n verkkosivuille.

Keväällä 2023 Haagissa järjestettiin suuri kansainvälinen data-avaruustapahtuma  Data Spaces Symposium 2023, jossa Suomesta oli mukana Sitran koordinoima delegaatio.

Ota yhteyttä

ihmiset
Anssi Komulainen
Projektijohtaja, Gaia-X Suomi

Mistä on kyse?