Kestävän arjen hankkeet: asuminen ja energia

Sitra luo uusia kestävän arjen ratkaisuja asumiseen ja energiaan liittyen. Hankkeissa muun muassa tarjotaan kotitalouksille neuvontaa aurinkosähkön hyödyntämiseen, edistetään vuokralla asuvien mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja ja autetaan taloyhtiöitä tekemään energiaa säästäviä ratkaisuja.

MISTÄ ON KYSE?

Aurinkosähköä kotiin -kampanja

Aurinkosähkö kiinnostaa suomalaisia, mutta usein hankinnan kynnyksenä on luotettavan tiedon ja puolueettoman opastuksen puute. Aurinkosähköä kotiin on Motivan toteuttama valtakunnallinen kampanja, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoa aurinkosähköstä ja sen soveltuvuudesta eri kuluttajaryhmille sekä tarjota vertailupalvelun avulla tietoa hankintakustannuksista ja palveluntarjoajista. Lisäksi tavoitteena on kokeilla valtakunnallisen kampanjamuotoisen energiaviestintä- ja neuvontakampanjan vaikuttavuutta sekä testata yhtenäistä palveluketjua neuvonnasta palveluntuottajiin. Kokeilun avulla pyritään saamaan tietoa, jolla toimintatapaa voidaan jatkossa kehittää ja käyttää myös muihin energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa parantaviin isompiin hankintaopastuksiin.

Hankkeessa luodaan käyttäjäystävällinen, selkeästi rakennettu ja sisällöltään helppotajuinen verkkoaineisto, joka auttaa kotitalouksia arvioimaan aurinkosähkön soveltuvuuden ja hyödyt heidän omassa tilanteessaan. Lisäksi tavoitteena on auttaa kuluttajaa löytämään ja valitsemaan omalla paikkakunnalla toimivat luotettaviksi arvioidut toimittajat, alentaa yhteydenottokynnystä sekä auttaa kuluttajaa arvioimaan investointikustannuksia ja saatavia hyötyjä.

Aktiivinen kampanja-aika oli 5.3.-8.6.2018. Kampanja-ajan jälkeen sivusto jää kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Osa tarjouksista on myös voimassa yli kampanja-ajan. Hankkeessa on mukana Motiva, Sitra, HSY ja Motivan koordinoima valtakunnallinen kuluttajien energianeuvontaverkosto. Syksyllä 2018 hankkeen osapuolet käyvät läpi hankkeen tulokset ja päättävät mahdollisista jatkotoimista.

Aurinkosähköä kotiin on alkujaan HSY:n Ilmastoinfon kampanja pääkaupunkiseudulla, mutta tämän hankkeen myötä sitä on kehitetty ja laajennettu valtakunnalliseksi.

Kiertotalo

Kiertotalo-hanke (Kiertotalo – tutkimus ja viestintä vuokra-asujille) on osa isompaa yhteishanketta Sitran, Motivan, Kojamon ja L&T:n kesken. Hankkeen kohderyhmänä ovat vuokralla asuvat ihmiset. Hankkeen kesto on keväästä 2018 kevääseen 2019. Sitran osuus hankkeesta painottuu kevääseen ja kesään 2018.

Hankkeen tavoitteena on tutkia vuokra-asujien kestävän arjen tekoja sekä niihin vaikuttavia motivaatioita ja esteitä sekä löytää mahdollisesti uusia ideoita joiden avulla kestäviä valintoja voidaan edistää. Tavoitteena on löytää mahdollisimman konkreettisia ja ihmisiä lähellä olevia asioita, joilla meistä kukin voi osallistua kiertotalouden toteuttamiseen omassa arjessaan. Kyseistä aihepiiriä ei ole aiemmin tutkittu keskittymällä vuokralla asuviin ihmisiin.

Hankkeen alussa, keväällä 2018 toteutettiin valtakunnallinen tutkimus, jonka tuloksista voi lukea lisää tiedotteista: Vuokra-asujat ovat halukkaita investoimaan arjen kiertotalouteen ja Vuokra-asujat tarvitsevat lisää tietoa vastuullaan olevista veden ja energian säästöön liittyvistä asioista. Hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on luoda kestävään arkeen ja kiertotalouteen liittyvä viestintäkampanja vuokrataloihin sekä pilotoida valittuja tekoja Kojamon vuokratalojen asukkaiden keskuudessa. Kokeiluista saatavaa tietoa hyödynnetään jatkossa ja jaetaan kaikille kiinnostuneille.

Sitran rooli hankkeessa keskittyy valtakunnallisen tutkimuksen toteuttamiseen ja tutkimustulosten valtakunnalliseen viestintään yhdessä Motivan kanssa. Hankkeen toisen vaiheen kokeiluista vastaa Kojamo ja L&T. Hankkeesta, siihen liittyvästä tutkimuksesta ja hankkeen aikaisista kokeiluista saatavaa tietoa hyödynnetään jatkossa ja jaetaan kaikille kiinnostuneille.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt

Taloyhtiöitä ja asumista koskeva tieto on usein hankalasti saatavilla niin tavallisen asukkaan kuin osakkaan näkökulmasta. Taloyhtiön asukkaat ovat harvoin aktiivisia kiinteistökehittäjiä, vaikka omaisuus, jota hallitaan ja päätökset, joita tehdään ovat merkittäviä. Tärkeää olisikin helpottaa tiedon saantia, jotta omistajat innostuisivat energiatehokkuuden kehittämisestä ja uusiutuvan energian ratkaisuista ja sitoutuisivat taloyhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Helsingin ja Vantaan kaupungit, Forum Virium Helsinki sekä Green Building Council Finland valmistelivat Sitran tuella Ilmastoviisaat taloyhtiöt -yhteishankkeen, joka valittiin rahoituksen saajaksi 6Aika-strategiaa tukevassa Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-hankehaussa. Hanke lähtee käyntiin syksyllä 2018 ja jatkunee vuoden 2020 loppuun. Hankkeen tavoitteena on helpottaa taloyhtiöiden asukkaiden tiedonsaantia ja saada niin asunto-osakeyhtiöt kuin asukkaat aktiiviseksi osaksi älykaupunkia sekä edistää energiatehokkuusremonttien kysyntää taloyhtiöissä.

Katso myös hankesivu Kestävän arjen hankkeet kuntien ja kaupunkien kanssa. Sieltä löytyy lisää asumiseen ja anergiaan liittyviä kestävän arjen hankkeita.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!