Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuudelle

Sparraamme teknologiateollisuuden kasvuyrityksiä ja rakennamme heille työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kääntää liiketoimintansa kiertotalouteen.

AJANKOHTAISTA

Mistä on kyse?

Menestyäkseen tulevaisuudessa Suomen teollisuusyritysten on siirryttävä uudelle, korkeamman arvon tuottamisen tasolle: kiertotalouteen. Kiertotalous ulottuu pidemmälle kuin perinteinen materiaalitehokkuusajattelu, kierrätys tai sivuvirtojen hyötykäyttö. Se mullistaa yritysten palvelu- ja rahoitusratkaisut ja liiketoimintamallit sekä vahvistaa toimialojen ja toimijoiden välisiä ekosysteemejä.

Tässä hankkeessa keskitymme sparraamaan teknologiateollisuuden valmistavia yrityksiä. Tarvitsemme kiertotalouden ja teknologiateollisuuden huippuosaajia rakentamaan yhdessä työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kääntää liiketoimintansa kiertotalouteen. Sitran ja Teknologiateollisuus ry:n yhteinen hanke toimii katalysaattorina uusille investoinneille ja innovaatioille, joita yritykset toteuttavat.

Autamme kasvuhaluisia pk-yrityksiä löytämään kansainvälistä kilpailuetua kiertotalouden toimintamalleista. Tavoitteena on saada suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset toimimaan kiertotalouden mallien mukaisesti ja luoda samalla Suomeen uutta kestävää kasvua ja työpaikkoja. Hanke toteuttaa Suomen hallituksen ja Sitran laatimaa Suomen kiertotalouden toimenpideohjelmaa.

Mitä teemme?

Projekti etenee vaiheittain:

  1. kartoitamme kiertotalouden nykytilan ja mahdollisuudet teknologiateollisuuden yrityksille
  2. selvitämme kiertotalouden hyödyt ja vaatimukset valmistavassa teollisuudessa
  3. muotoilemme työkalut kiertotalouteen siirtymiseen ja
  4. käynnistämme kiertotalouteen tähtääviä pilotteja.

Kartoitamme, miten teknologiateollisuuden yritykset ovat jo siirtyneet kiertotalouteen Suomessa ja selvitämme, miten yritykset voivat käytännössä toteuttaa tämän siirtymisen niin, että se tuottaa heille laajamittaisia liiketoimintahyötyjä. Avaamme, mitä kilpailuetua ja hyötyä uudet kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit tuovat valmistavan teollisuuden yrityksille. Erityisesti keskitymme kiertotaloutta hyödyntävään palveluliiketoimintaan, eli X as a service -malleihin.

Tuomme yritysten sparraajiksi maailman taitavimmat kiertotalouden osaajat. Kehitämme kiertotalouden työkalut, joiden avulla yritykset voivat käytännössä hallitusti siirtyä näihin uusiin liiketoimintamalleihin. Työkalujen ohella yritykset saavat myös globaalit verkostot ja kehityskumppanit, joiden kanssa ne voivat lähteä kehittämään ja toteuttamaan uutta liiketoimintamallia. Työkalut, opit ja hyödyt tuodaan myös kaikkien muiden yritysten ulottuville Suomessa.

Järjestämme työpajoja viiden aiheen ympärille: meriteollisuus, energia, liikenne ja logistiikka, koneet ja laitteet sekä näihin liittyvät palveluntarjoajat, liiketoiminnan ja teknologian kehittäjät, rahoittajat ja tutkimuslaitokset. Tavoitteena on käynnistää 10 yrityksen kanssa pilotteja, joissa kehitetään heidän prosessiaan, teknologiaansa, tuotettaan tai liiketoimintamalliaan kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi.

Kuka on mukana?

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Sitra ja Teknologiateollisuus ry. Selvityksen toteuttaa Accenture Oy, jonka huippuasiantuntijat myös vetävät työpajat ja kehittävät työkalut yritysten käyttöön.

Missä mennään?

Selvitys käynnistyy huhtikuussa 2018. Parhaillaan etsimme halukkaita teknologiayrityksiä liittymään mukaan verkostoon. Yhteistyö lanseerataan 24.4. järjestettävässä tapahtumassa (ks. tapahtuman esitykset). Selvityksen tulokset ja työkalut julkaistaan syksyllä 2018, ja tuloksista kerrotaan syys-lokakuussa ympäri Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa. Hanke päättyy Helsingissä 2019 pidettävään World Circular Economy Forumiin, jossa projektin sekä yritysten kehityshankkeiden ja pilottien tuloksia esitellään. Tulokset ovat myös esillä muissa isoissa teknologiatapahtumissa, kuten EU:n Smart Manufacturing Summitissa.

OTA YHTEYTTÄ

Miten voimme auttaa?

Mistä on kyse?