Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuudelle

Sparraamme teknologiateollisuuden kasvuyrityksiä ja rakennamme heille työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kääntää liiketoimintansa kiertotalouteen.

AJANKOHTAISTA

Mistä on kyse?

Menestyäkseen tulevaisuudessa Suomen teollisuusyritysten on siirryttävä uudelle, korkeamman arvon tuottamisen tasolle: kiertotalouteen. Kiertotalous ulottuu pidemmälle kuin perinteinen materiaalitehokkuusajattelu, kierrätys tai sivuvirtojen hyötykäyttö. Se mullistaa yritysten palvelu- ja rahoitusratkaisut ja liiketoimintamallit sekä vahvistaa toimialojen ja toimijoiden välisiä ekosysteemejä.

Tässä hankkeessa keskitymme sparraamaan teknologiateollisuuden valmistavia yrityksiä. Tarvitsemme kiertotalouden ja teknologiateollisuuden huippuosaajia rakentamaan yhdessä työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kääntää liiketoimintansa kiertotalouteen. Sitran ja Teknologiateollisuus ry:n yhteinen hanke toimii katalysaattorina uusille investoinneille ja innovaatioille, joita yritykset toteuttavat.

Autamme kasvuhaluisia pk-yrityksiä löytämään kansainvälistä kilpailuetua kiertotalouden toimintamalleista. Tavoitteena on saada suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset toimimaan kiertotalouden mallien mukaisesti ja luoda samalla Suomeen uutta kestävää kasvua ja työpaikkoja. Hanke toteuttaa Suomen hallituksen ja Sitran laatimaa Suomen kiertotalouden toimenpideohjelmaa.

Mitä teemme?

Projekti etenee vaiheittain:

  1. kartoitamme kiertotalouden nykytilan ja mahdollisuudet teknologiateollisuuden yrityksille (2018)
  2. selvitämme kiertotalouden hyödyt ja vaatimukset valmistavassa teollisuudessa (2018)
  3. muotoilemme työkalut kiertotalouteen siirtymiseen ja
  4. käynnistämme kiertotalouteen tähtääviä pilotteja.

Kartoitamme, miten teknologiateollisuuden yritykset ovat jo siirtyneet kiertotalouteen Suomessa ja selvitämme, miten yritykset voivat käytännössä toteuttaa tämän siirtymisen niin, että se tuottaa heille laajamittaisia liiketoimintahyötyjä. Avaamme, mitä kilpailuetua ja hyötyä uudet kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit tuovat valmistavan teollisuuden yrityksille. Erityisesti keskitymme kiertotaloutta hyödyntävään palveluliiketoimintaan, eli X as a service -malleihin.

Tuomme yritysten sparraajiksi maailman taitavimmat kiertotalouden osaajat. Kehitämme kiertotalouden työkalut, joiden avulla yritykset voivat käytännössä hallitusti siirtyä näihin uusiin liiketoimintamalleihin. Työkalujen ohella yritykset saavat myös globaalit verkostot ja kehityskumppanit, joiden kanssa ne voivat lähteä kehittämään ja toteuttamaan uutta liiketoimintamallia. Työkalut, opit ja hyödyt tuodaan myös kaikkien muiden yritysten ulottuville Suomessa.

Järjestimme työpajoja viiden aiheen ympärille: meriteollisuus, energia, liikenne ja logistiikka, koneet ja laitteet sekä näihin liittyvät palveluntarjoajat, liiketoiminnan ja teknologian kehittäjät, rahoittajat ja tutkimuslaitokset. Tavoitteena on käynnistää 10 yrityksen kanssa pilotteja, joissa kehitetään heidän prosessiaan, teknologiaansa, tuotettaan tai liiketoimintamalliaan kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi.

Järjestämme seuraavaksi kansainvälisiä työpajoja pohjoismaisille valmistavan teollisuuden yrityksille neljän aiheen ympärillä: energia, koneet ja laitteet sekä näihin liittyvät palveluntarjoajat, liikenne ja logistiikka sekä merenkulku. Tavoitteena on vahvistaa yritysten yhteistyötä ja kiertotalouteen perustuvaa liiketoiminnan kasvua sekä käynnistää kiertotalouden pilotteja keväällä 2020.

Kuka on mukana?

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Sitra ja Teknologiateollisuus ry. Selvityksen toteutti Accenture Oy, jonka huippuasiantuntijat myös vetivät työpajat ja kehittivät kanssamme työkalut yritysten käyttöön.

Hankkeen toisen vaiheen toteuttavat Sitra, Nordic Innovation ja Accenture Oy Pohjoismaissa.

Missä mennään?

Selvitys käynnistyi huhtikuussa 2018, jonka jälkeen etsimme halukkaita teknologiayrityksiä liittymään mukaan verkostoon. Yhteistyö lanseerattiin 24.4. järjestettyssä tapahtumassa (ks. tapahtuman esitykset). Selvityksen tulokset ja työkalut julkaistiin syksyllä 2018, ja tuloksista kerrotaan talven ja kevään aikana ympäri Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa.

Kiertotalouden työkalut laajennetaan seuraavaksi pohjoismaisten valmistavan teollisuuden yritysten käyttöön. Pohjoismaisille yrityksille suunnatuissa työpajoissa yritykset voivat löytää uusia yhteistyökumppanuuksia ja saavat asiantuntijoilta sparrausta siitä, miten liiketoimintaa voidaan kehittää kiertotalouden mukaiseksi. Syksyn työpajoissa yritykset kehittävät myös kiertotalouden pilotteja, joiden tarkoituksena on käynnistyä keväällä 2020. Työpajat pidetään englanniksi.

Ilmoita yrityksesi mukaan työpajoihin lähettämällä englanniksi sähköpostia osoitteeseen info@nordiccircularindustries.com tai olemalla yhteydessä Sitran Jyri Arposeen.

JULKAISUT

Kääri hihat ja tartu työhön!

OTA YHTEYTTÄ

Miten voimme auttaa?

Mistä on kyse?