Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuudelle

Päättynyt hanke 4/2018 – 11/2022.

Sparrasimme teknologiateollisuuden kasvuyrityksiä ja kehitimme työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kääntää liiketoimintansa kiertotalouteen.

AJANKOHTAISTA

Työpaja

Rahoitusaamu: kiertotalouden liiketoimintamallit valmistavassa teollisuudessa

Helsinki, keskiviikko, 31.10.
uutiset

Tässä ne tulevat: työkalut kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan valmistavassa teollisuudessa

Julkistustilaisuus

Kiertotalouden liiketoimintamallit valmistavassa teollisuudessa

Helsinki, keskiviikko, 19.9.
Poiminnat

Teknologiateollisuuden yritykset hakevat kasvua kiertotalousbisneksestä

Kutsuvierastilaisuus

Herätys kiertotalouteen: Kiertotalous yritysstrategian keskiössä

tiistai, 11.9.
tapahtumat

Kiertotalous teknologiateollisuudessa

torstai, 7.5.
Työpaja

Lisää tehoa akuista kiertotalousratkaisuilla

Helsinki, torstai, 19.4.

Mistä on kyse?

Menestyäkseen tulevaisuudessa Suomen teollisuusyritysten on siirryttävä uudelle, korkeamman arvon tuottamisen tasolle: kiertotalouteen. Kiertotalous ulottuu pidemmälle kuin perinteinen materiaalitehokkuusajattelu, kierrätys tai sivuvirtojen hyötykäyttö. Se mullistaa yritysten palvelu- ja rahoitusratkaisut ja liiketoimintamallit sekä vahvistaa toimialojen ja toimijoiden välisiä ekosysteemejä.

Tässä hankkeessa keskityimme sparraamaan teknologiateollisuuden valmistavia yrityksiä. Tarvitsemme kiertotalouden ja teknologiateollisuuden huippuosaajia rakentamaan yhdessä työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kääntää liiketoimintansa kiertotalouteen. Sitran ja Teknologiateollisuus ry:n yhteinen hanke toimi katalysaattorina uusille investoinneille ja innovaatioille, joita yritykset toteuttavat.

Autoimme kasvuhaluisia pk-yrityksiä löytämään kansainvälistä kilpailuetua kiertotalouden toimintamalleista. Tavoitteena oli saada suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset toimimaan kiertotalouden mallien mukaisesti ja luoda samalla Suomeen uutta kestävää kasvua ja työpaikkoja. Hanke toteutti Suomen hallituksen ja Sitran laatimaa Suomen kiertotalouden toimenpideohjelmaa.

Mitä teemme?

Projekti etenei vaiheittain:

  1. Kartoitimme kiertotalouden nykytilan ja mahdollisuudet teknologiateollisuuden yrityksille (2018)
  2. Selvitimme kiertotalouden hyödyt ja vaatimukset valmistavassa teollisuudessa (2018)
  3. Muotoilemme työkalut kiertotalouteen siirtymiseen ja
  4. Käynnistimme kiertotalouteen tähtääviä pilotteja.

Kartoitimme, miten teknologiateollisuuden yritykset ovat jo siirtyneet kiertotalouteen Suomessa ja selvitämme, miten yritykset voivat käytännössä toteuttaa tämän siirtymisen niin, että se tuottaa heille laajamittaisia liiketoimintahyötyjä. Avaamme, mitä kilpailuetua ja hyötyä uudet kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit tuovat valmistavan teollisuuden yrityksille. Erityisesti keskitymme kiertotaloutta hyödyntävään palveluliiketoimintaan, eli X as a service -malleihin.

Toimme yritysten sparraajiksi maailman taitavimmat kiertotalouden osaajat. Kehitimme kiertotalouden työkalut, joiden avulla yritykset voivat käytännössä hallitusti siirtyä näihin uusiin liiketoimintamalleihin. Työkalujen ohella yritykset saivat myös globaalit verkostot ja kehityskumppanit, joiden kanssa ne voivat lähteä kehittämään ja toteuttamaan uutta liiketoimintamallia. Työkalut, opit ja hyödyt tuotiin myös kaikkien muiden yritysten ulottuville Suomessa.

Järjestimme työpajoja viiden aiheen ympärille: meriteollisuus, energia, liikenne ja logistiikka, koneet ja laitteet sekä näihin liittyvät palveluntarjoajat, liiketoiminnan ja teknologian kehittäjät, rahoittajat ja tutkimuslaitokset. Tavoitteena oli käynnistää 10 yrityksen kanssa pilotteja, joissa kehitetään heidän prosessiaan, teknologiaansa, tuotettaan tai liiketoimintamalliaan kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi.

Järjestimme myös kansainvälisiä työpajoja pohjoismaisille valmistavan teollisuuden yrityksille neljän aiheen ympärillä: energia, koneet ja laitteet sekä näihin liittyvät palveluntarjoajat, liikenne ja logistiikka sekä merenkulku.

Opit koottiin Nordic Innovationin julkaisemaan pohjoismaiseen kiertotalouskäsikirjaan Nordic Circular Economy Playbookiin.

Kuka on mukana?

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Sitra ja Teknologiateollisuus ry. Selvityksen toteutti Accenture Oy, jonka huippuasiantuntijat myös vetivät työpajat ja kehittivät kanssamme työkalut yritysten käyttöön.

Hankkeen toisen vaiheen toteuttivat Sitra, Nordic Innovation ja Accenture Oy Pohjoismaissa.

Julkaisut

Kääri hihat ja tartu työhön!

julkaisut

Kiertotalouden liiketoimintamallit valmistavassa teollisuudessa

Henkilö lukee Sitran julkaisua "Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista"
julkaisut

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista

OTA YHTEYTTÄ

Miten voimme auttaa?

ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot
ihmiset
Daniel Kaufmann
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?