Kiertotalous ja kauppapolitiikka

Globaali siirtymä kiertotalouteen onnistuu vain, jos kauppapolitiikka tukee muutosta. Selvitämme, miten EU voi edistää kiertotaloutta kauppapolitiikallaan, erityisesti vapaakauppasopimusten puitteissa. 

Mistä on kyse?

Verkottuneessa maailmassa muutos kiertotalouteen tapahtuu vain, jos kaikki maat ovat mukana. Kansainvälinen kauppa kytkee taloudet yhteen – ja siksi kauppa on saatava toimimaan kiertotalouden pelisäännöillä.

Maailmankaupan pelisäännöistä päätetään maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Merkittävänä kauppamahtina Euroopan Unioni voi edistää kiertotaloutta WTO:ssa sekä omien kauppasopimustensa puitteissa.

EU on solminut vapaakauppasopimuksia lähes 80 maan kanssa. Sopimuset avaavat uusia markkinamahdollisuuksia, toimivat talousyhteistyön tukipilareina ja sisältävät kestävän kehitykseen liittyviä sitoumuksia.

EU:n vapaakauppasopimukset eivät tällä hetkellä kuitenkaan tue siirtymää kiertotalouteen. Toisinkin voisi olla. Tietoa ja työkaluja kiertotalouden edistämisestä kauppapolitiikassa tarvitaan juuri nyt, kun globaali talous on nousemassa koronapandemian aiheuttamasta taantumasta ja EU ryhtyy toimeenpanemaan vihreän kehityksen ohjelmaansa (EU Green Deal).

Mitä teemme?

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laaditaan taustaselvitys, jossa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia maailmankauppaan kiertotalouden näkökulmasta. Taustaselvityksessä avataan myös keinoja, joilla kiertotalous voitaisiin tuoda osaksi EU:n vapaakauppasopimuksia.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä neljän EU:n kauppakumppanin kanssa. Valittujen kumppanien edustajien kanssa käydään dialogia muun muassa kiertotalouden liiketoimintamalleista ja tuotepolitiikan standardisoinnista.

Kustakin kauppakumppanista tuotetaan tapaustutkimus, joka vetää yhteen kunkin maan tai markkina-alueen kiertotalouden ja vapaakauppasopimusten haasteita ja mahdollisuuksia. Tapaustutkimusten pohjalta laaditaan loppuraportti, joka sisältää suosituksia kiertotalouden tuomiseksi vapaakauppasopimuksiin ja kauppapolitiikkaan.

Hankkeen aikana rakennetaan kansainvälistä yhteistyöverkostoa, jossa kiertotalouden ja kaupan asiantuntijat voivat jakaa oppeja ja parhaita käytäntöjä.

Kuka on mukana?

Hankkeen toteuttaa Euroopan ympäristöpolitiikan instituutti IEEP. Sitra toimii hankkeen päärahoittajana. Hankkeen aikana käydään keskusteluja EU:n eri tahojen sekä sekä EU:n kauppakumppanimaiden yritysten, järjestöjen ja hallinnon kanssa.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina Sitran lisäksi Ulkoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, OECD, Ellen MacArthur Foundation, UNCTAD, IISD, the Tear Fund ja Chatham House.

Missä mennään?

Hankkeen taustaselvitys julkaistiin kesällä 2021. Yhteistyö kauppakumppanien kanssa alkaa vuonna 2021 ja jatkuu vuoden 2022 kesäkuuhun asti.

Käsi pitelee puhelinta, jonka näytöllä on kuva kuplivasta vedestä
Poiminnat

EK:n ja Sitran 3 + 3 keinoa vauhdittaa Euroopan kiertotaloutta

Kysy lisää

ihmiset
Malena Sell
ihmiset
Antti Lehtinen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?