Kiertotalous ja kauppapolitiikka

Päättynyt hanke 6/2021 – 6/2022

Globaali siirtymä kiertotalouteen onnistuu vain, jos kauppapolitiikka tukee muutosta. Selvitimme, miten EU voi edistää kiertotaloutta kauppapolitiikallaan, erityisesti vapaakauppasopimusten puitteissa. 

Mistä on kyse?

Verkottuneessa maailmassa muutos kiertotalouteen tapahtuu vain jos kaikki maat ovat mukana. Kansainvälinen kauppa kytkee taloudet yhteen – ja siksi kauppa on saatava toimimaan kiertotalouden pelisäännöillä.

Maailmankaupan pelisäännöistä päätetään maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Merkittävänä kauppamahtina Euroopan Unioni voi edistää kiertotaloutta WTO:ssa sekä omien kauppasopimustensa puitteissa.

EU on solminut vapaakauppasopimuksia lähes 80 maan kanssa. Sopimuset avaavat uusia markkinamahdollisuuksia, toimivat talousyhteistyön tukipilareina ja sisältävät kestävän kehitykseen liittyviä sitoumuksia.

EU:n vapaakauppasopimukset eivät tällä hetkellä kuitenkaan tue siirtymää kiertotalouteen. Toisinkin voisi olla. Tietoa ja työkaluja kiertotalouden edistämisestä kauppapolitiikassa tarvitaan juuri nyt, kun globaali talous on nousemassa koronapandemian aiheuttamasta taantumasta ja EU ryhtyy toimeenpanemaan vihreän kehityksen ohjelmaansa (EU Green Deal).

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laadittiin taustaselvitys, jossa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia maailmankauppaan kiertotalouden näkökulmasta. Taustaselvityksessä avattiin myös keinoja, joilla kiertotalous voitaisiin tuoda osaksi EU:n vapaakauppasopimuksia.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä neljän EU:n kauppakumppanin kanssa. Valittujen kumppanien edustajien kanssa käydään dialogia muun muassa kiertotalouden liiketoimintamalleista ja tuotepolitiikan standardisoinnista.

Kustakin kauppakumppanista tuotettin tapaustutkimus, joka vetää yhteen kunkin maan tai markkina-alueen kiertotalouden ja vapaakauppasopimusten haasteita ja mahdollisuuksia. Tapaustutkimusten pohjalta laadittiin loppuraportti, joka sisältää suosituksia kiertotalouden tuomiseksi vapaakauppasopimuksiin ja kauppapolitiikkaan.

Hankkeen aikana rakennnettiin myös kansainvälistä yhteistyöverkostoa, jossa kiertotalouden ja kaupan asiantuntijat voivat jakaa oppeja ja parhaita käytäntöjä.

Kuka oli mukana?

Hankkeen toteutti Brysselissä toimiva tutkimuslaitos IEEP (Institute for European Environmental Policy). Sitra toimii hankkeen päärahoittajana. Hankkeen aikana käytiin keskusteluja EU:n eri tahojen sekä sekä EU:n kauppakumppanimaiden yritysten, järjestöjen ja hallinnon kanssa.

Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina Sitran lisäksi Ulkoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, OECD, Ellen MacArthur Foundation, UNCTAD, IISD, the Tear Fund ja Chatham House.

Missä mennään?

Hankkeen taustaselvitys julkaistiin kesällä 2021. Yhteistyö kauppakumppanien kanssa alkaa vuonna 2021 ja jatkuu vuoden 2022 kesäkuuhun asti.

Kysy lisää

ihmiset
Malena Sell
ihmiset
Antti Lehtinen
Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Eero Jalava
Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?