Kiertotalouden opetuskokonaisuudet luonnonvara-alalle ja rakennustekniikkaan

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Lapin ammattikorkeakoulu kehitti kiertotalouden opintoja luonnonvara-alalle ja rakennustekniikkaan. Molemmille tuotettiin 10 opintopisteen kokonaisuudet.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa kehitettiin luonnonvara-alalle ja rakennustekniikkaan kymmenen opintopisteen opintokokonaisuudet, jotka lisäävät kiertotalouden osaamista ja ymmärrystä. Opinnot toteutettiin pilottina Lapin ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen niitä tarjottiin myös muille ammattikorkeakouluille sisällytettäväksi luonnonvara- ja rakennustekniikan alojen koulutuksiin.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hankkeen ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Lapin ammattikorkeakoulu toteutti hankkeen. Opintokokonaisuuden suunnitteluun otettiin mukaan molempien alojen yrityksiä, ja yrityksistä hankitaan projekteja koulutuksen toteutukseen.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?