Sitra Lab 5:
Web 3.0 – Yhdessä kokeillen kohti uutta

Viidennessä Sitra Lab -ohjelmassa rakennettiin ihmislähtöistä, reilua datataloutta ja kuljettiin kohti kestävää tulevaisuutta. 

Ajankohtaista

Lue lisää.

uutiset

Web 3.0 tarvitsee hallittua kehitystä ja sääntelyä – Sitran muistio tarkastelee hajautettua internetiä monipuolisesti

Lohkoketjut ja ihmisiä kuvassa
uutiset

Näistä web 3.0 -kokeiluista innostuimme: virtuaalista kulttuuria, urheilua ja kestävää ruoan kulutusta

Lohkoketjut ja ihmisiä kuvassa
uutiset

Kokeile ja sovella web 3.0:n mahdollisuuksia – rahoitushaku on auki

Lohkoketjut ja ihmisiä kuvassa
Haku

Rahoitushaku: Web 3.0 – Yhdessä kokeillen kohti uutta

Mistä on kyse?

On Suomen etu kirittää hajautetun verkon, eli web 3.0:n kehitystä. Ymmärryksen ja tiedon tueksi tarvitsemme kuitenkin lisää käytännön kokeiluja, oppeja sekä tulevaisuuden sovelluksia hajautetusta verkosta.  

Viides Sitra Lab joudutti siirtymistä kohti uuden ajan hajautettua verkkoa, web 3.0:aa. 

Jotta tietoisuus web 3.0:n mahdollisuuksista kasvaisi, Sitra Labissä luotiin alusta poikkiyhteiskunnalliselle suomalaiselle web 3.0 -toimijaverkostolle. Web 3.0:een liittyy myös innostavia mahdollisuuksia, joita halusimme selvittää tarkemmin.   

Toisaalta keskitetyn valvonnan ja regulaation puuttuminen luovat aivan uudenlaisia haasteita, joihin on syytä varautua.   

Olemme valintojen edessä – jos emme ole mukana ohjaamassa reilua kehitystä, tulevaisuus voi olla haasteellinen.

Mitä teemme?

Sitra Lab -ohjelma tarjosi rahoituksen lisäksi kokeiluille menetelmäosaamista sekä alan huippuasiantuntijoiden sparraustukea kiihdyttäen muutosta kohti reilua ja kestävää web 3.0:aa.

Kokeilut tukevat ja vahvistavat web 3.0 -toimijoiden verkostoa.   

Sitra Lab kokoaa yhteen aloitteita ja kokeiluja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yksittäisiä aloitteita paremmin toisiinsa kietoutuneisiin haasteisiin. Tiimit toimivat myös yhdessä: oppiminen kehkeytyy, verkostoja muodostuu.  

Sitra Labiin osallistuva saa käyttöönsä laajan kattauksen systeemi-, tulevaisuus- ja vaikuttavuusajattelusta, joiden varaan oman kokeilun kehitystä voi rakentaa.  

Ohjelmaan valittiin seitsemän tiimiä, jotka käynnistivät konkreettisia kokeiluja yhdestä tai useammasta seuraavista web 3.0 -sovellusalueista:   

Sitra Lab ja kokeilut olivat käynnissä syys–joulukuun 2023 ajan. 

Keitä on mukana?

Labiin valittiin avoimen haun kautta seitsemän tiimiä eri puolilta Suomea. 

Sitra Lab -ohjelmaa tehdään yhdessä Sitran Reilu datatalous -teeman kanssa.

Aikataulut

29.8.

Aloituspäivä

20.–22.9.

Ekskursio

10/23

Työskentelyä tuettuna

8.11.

Lähipäivä

12.12.

Päätös

Mistä on kyse?