LISÄÄ KESTÄVYYTTÄ TYÖMATKALIIKKUMISEEN

Päättynyt hanke

Kokeilimme uusia tapoja, joilla työpaikat voivat edistää kestävää liikkumista.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

Polkupyöriä telineissä
Poiminnat

Uusia innovaatioita kestävään työmatka­liikkumiseen

Pyöriä telineessä
uutiset

Työmatkaliikku­miseen lisää kestävyyttä? Rahoitushaku vuodelle 2017 auki!

MISTÄ ON KYSE?

Liikenneviraston, Trafin, Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ja Sitran yhteisessä hankkeessa myönnettiin avoimen rahoitushaun kautta tukea työpaikkojen liikkumisen ohjauksen tutkimus- ja kehityshankkeille. Rahoituksen kautta pyrittiin löytämään ja kokeilemaan käytännössä uusia tapoja, joilla työpaikat voivat edistää kestävää liikkumista. Kaikkien kokeilujen vaikutuksia selvitettiin ja seurattiin.

Mitä teimme?

Sitra rahoitti yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoitushaussa valittua hanketta yhteensä 50 000 eurolla. Sitra toimi rahoitettavien hankkeiden ohjausryhmässä ja pyrki pitämään huolen siitä, että kokeiluissa kerätään sellaista käytännön kokemusperäistä tietoa uusista ratkaisuista, joka on relevanttia ja muidenkin hyödynnettävissä.

Sitran rahoittamia hankkeita toteuttivat HAMK, HSL ja Vediafi Oy. Jokaisessa hankkeessa oli mukana myös työpaikkoja.

Hämeen ammattikorkeakoulun Sähköavusteisten älykkäiden polkupyörien pilotointi ja toimintakäytäntöjen luominen -hankkeessa pilotoitiin mallia sähköpolkupyörien käyttöön rautatieaseman tai matkakeskuksen ja työpaikan väliseen liikkumiseen.

Helsingin seudun liikenteen hankkeessa kehitettiin työnantajille suunnattu viisaan liikkumisen markkinapaikka sekä toimintamalli erilaisten liikkumisen palvelujen ja tuotteiden (esim. sähköpyörät, yhteiskäyttöautot, jne.) kokeilemiseen.

Vediafi Oy:n Kimppa-autoilulla kestävämpää työmatkaliikennettä -hankkeessa pilotoitiin toimintamallia ja palvelua, joka mahdollisti jaettujen leasingautojen käytön työmatkojen kimppaliikkumisessa.

Ketkä olivat mukana?

Mukana olivat Liikennevirasto, Trafi, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ja Sitra. Liikennevirasto ja Motiva vastasivat hankkeen koordinoinnista.

Kuinka hanke eteni?

Rahoituksen hakuaika päättyi 27.1.2017, minkä jälkeen valittiin toteutettavaksi yhteensä seitsemän hanketta. Hankkeet on esitelty täällä.

 

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

ihmiset
Lotta Toivonen
Asiantuntija, Luonto ja arki
ihmiset
Lari Rajantie
ihmiset
Sari Laine
Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Mistä on kyse?