LISÄÄ KESTÄVYYTTÄ TYÖMATKALIIKKUMISEEN

Kokeilemme uusia tapoja, joilla työpaikat voivat edistää kestävää liikkumista.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Liikenneviraston, Trafin, Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ja Sitran yhteisessä hankkeessa myönnetään avoimen rahoitushaun kautta tukea työpaikkojen liikkumisen ohjauksen tutkimus- ja kehityshankkeille. Rahoituksen kautta pyritään löytämään ja kokeilemaan käytännössä uusia tapoja, joilla työpaikat voivat edistää kestävää liikkumista. Kaikkien kokeilujen vaikutukset selvitetään.

Mitä teemme?

Sitra rahoittaa yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoitushaussa valittua hanketta yhteensä 50 000 eurolla. Sitra toimii rahoitettavien hankkeiden ohjausryhmässä ja pyrkii pitämään huolen siitä, että kokeiluissa kerätään sellaista käytännön kokemusperäistä tietoa uusista ratkaisuista, joka on relevanttia ja muidenkin hyödynnettävissä.

Sitran rahoittamia hankkeita toteuttavat HAMK, HSL ja Vediafi Oy. Jokaisessa hankkeessa on mukana myös työpaikkoja.

Hämeen ammattikorkeakoulun Sähköavusteisten älykkäiden polkupyörien pilotointi ja toimintakäytäntöjen luominen -hankkeessa pilotoidaan mallia sähköpolkupyörien käyttöön rautatieaseman tai matkakeskuksen ja työpaikan väliseen liikkumiseen.

Helsingin seudun liikenteen hankkeessa kehitetään työnantajille suunnattu viisaan liikkumisen markkinapaikka sekä toimintamalli erilaisten liikkumisen palvelujen ja tuotteiden (esim. sähköpyörät, yhteiskäyttöautot, jne.) kokeilemiseen.

Vediafi Oy:n Kimppa-autoilulla kestävämpää työmatkaliikennettä -hankkeessa pilotoidaan toimintamallia ja palvelua, joka mahdollistaa jaettujen leasingautojen käytön työmatkojen kimppaliikkumisessa.

Kuka on mukana?

Mukana ovat Liikennevirasto, Trafi, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ja Sitra. Liikennevirasto ja sen apuna Motiva vastaavat koordinaatiosta.

Missä mennään?

Rahoituksen hakuaika päättyi 27.1.2017, minkä jälkeen valittiin toteutettavaksi yhteensä seitsemän hanketta. Hankkeet on esitelty täällä.

 

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?