Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma

Päättynyt hanke 12/2022-12/2023.

Luotsasimme ja rahoitimme työtä, jossa koottiin luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma.

Mistä on kyse?

Luovilla aloilla tehdään jo paljon ekologisen kestävyyden parantamiseksi, mutta työ on usein hankevetoista, lyhytkestoista eikä ilmasto- ja luontomyönteisistä parhaista käytännöistä liiku tietoa alojen välillä – eikä aina välttämättä alojen sisälläkään.

Toisaalta päästöjen ja vaikutusten mittaamiseen on tarjolla hiilijalanjälkilaskureita ja ensimmäiset kädenjälkityökalut sekä kiertotalouden mukaiset materiaalipalvelut ovat jo tekeillä. Luovat alat voivat tuoda esille ekologisiin kriiseihin, kiertotalouteen ja luontoon liittyvää sisältöä, arvoja ja ratkaisuja uusilla ja kiinnostavilla tavoilla.

Mitä saatiin aikaan?

Sitra selvitti kesällä 2022 Aalto-yliopiston kanssa luovien alojen kestävyyssiirtymään liittyvät tieto- ja tukitarpeet, jotta toiminta voitaisiin sovittaa ympäristön kantokyvyn rajoihin tehokkaammin ja tavoitteellisemmin. Selvityksen tulokset perustuvat aineistoanalyysiin ja alan toimijoiden (47) haastatteluihin. Vaikka luovat alat ovat keskenään hyvin erilaisia, on aloilla monia yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia kestävyyden kehittämisessä.

Luovat alat ovat muutosvoimaltaan kokoaan suurempia. Näiltä aloilta lähtevät kulttuuri- ja arvomuutokset heijastuvat ajattelutapoihimme ja toimintaamme. Vaikuttava kulttuurikokemus voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia asioita painotamme kulutusvalintoja tehdessämme.

Kaikkein merkittävimmäksi muutosmahdollisuudeksi nähdään luovien alojen roolin ja muutosvoiman tunnistaminen ja tukeminen.
Luovilta aloilta on Suomessa puuttunut kattava, valtakunnallinen tiekartta ja toimenpideohjelma, kuten useilla teollisuuden aloilla, kaupan, liikenteen ja logistiikan aloilla, maataloudessa, matkailu- ja ravintola-alalla sekä rakennusteollisuudessa.

Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma LuoTo kokoaa konkreettiset askelmerkit luovien alojen siirtymälle kestävään, vähähiiliseen tulevaisuuteen, joka pohjautuu kiertotalouteen. Ohjelmassa pohditaan myös keinoja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.

LuoTo-hankkeen puitteissa järjestettiin keväällä 2023 yhdeksän luovien alojen alakohtaista työpajaa, joiden tulosten pohjalta koottiin luovien alojen toimialatiekartta ja keskeiset askelmerkit kohti vähähiilistä ja luontoa kunnioittavaa tulevaisuutta. Hanke järjestää myös rahoittajien työpajoja, joissa käydään läpi toimenpideohjelman askelmerkkejä ja haetaan ratkaisuja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yhteiskehittämisen tuloksena koottiin alalle räätälöity Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma Monimuotoiset luovat alat kestävyyttä rakentamassa.

Keitä oli mukana?

LuoTo kokoaa yhteen toimialajärjestöt, keskeiset toimijat ja rahoittajat, ja sitä vetää Uudenmaan liitto. Liiton tavoitteita ohjaa Hiilineutraali Uusimaa 2023 -tiekarttatyö, jonka tavoitteena on hiilineutraali Uusimaa vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen ohjausryhmässä on edustajat neljästä eri ministeriöstä Sitrasta ja Taiteen edistämiskeskuksesta.

Toimenpideohjelman piiriin kuuluvat arkkitehtuuri, av- ja elokuva, esittävä taide, kirjastot, muotoilu, kustannus- ja media-ala, kuvataide, muoti- ja tekstiiliala, museot ja elävä kulttuuriperintö, musiikki, pelit, festivaalit ja tapahtumateollisuus. Ala työllistää noin 100 000 henkilöä ja heidän osuutensa kaikista työllisistä on 3-5%.

Ota yhteyttä

ihmiset
Anu Mänty
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?